MENU

Frist 12. april: Har I tjekket de automatisk tildelte spillercertifikater?

ALLE spillere i Danmark har fået tildelt et digitalt spillercertifikat, der er unikt for dem og vil følge dem fremover. Frem til og med 12. april kan klubber via KlubOffice gøre indsigelse, hvis de mener, at certifikatet for en spiller er placeret forkert.

Hvad skal I (klubben) gøre?

I KlubOffice-menuen Personer > Medlemmer > Automatisk tildelte spillercertifikater kan I se de spillere, som er registreret i jeres klub, men hvor spillercertifikatet er placeret i en anden klub.

I samme menu som angivet ovenfor kan I senest 12. april:
  1. Acceptere placeringen af spillercertifikatet i den anden klub
  2. Søge om spillerens certifikat i den anden klub
  3. Gøre indsigelse til os, hvis I mener, at spillercertifikatet bør placeres i jeres klub.
Hvis I ikke foretager jer noget senest 12. april, accepterer I derved, at spillercertifikatet er placeret i den anden klub.

I kan selvfølgelig fortsat efter 12. april ansøge den anden klub om spillercertifikatet på vanlig vis, altså ved at markere spilleren i medlemsoversigten og klikke på certifikat-ikonet øverst.

Spilleren vil kunne se sit spillercertifikat i sit fodboldpas, når det lanceres til maj.

Se spillercertifikat for alle jeres spillere
På den ovennævnte side vises kun de spillere, som er registreret i jeres klub, men hvor spillercertifikatet er placeret i en anden klub.

I medlemsoversigten i KlubOffice kan I se, i hvilken klub alle spillernes spillercertifikater befinder sig. Sådan ser man det:
  1. Vælg menuen Personer > Medlemmer > Medlemsoversigt

  2. Klik på "Udvidet søgning" (lige under søgefeltet "Email")

  3. "Tilvælg kolonnen "Spillercertifikatsklub" i kolonnevælgeren til højre på siden

  4. Klik Søg

Ovenstående skulle gerne give større gennemskuelighed i forhold spillercertifikater fremover og gøre arbejdet med spillercertifikater lettere for klubberne.

Baggrunden for de automatisk tildelte spillercertifikater
Som en konsekvens af den nye databeskyttelsesforordning, der træder i kraft i maj 2018, skal spillere oplyses om, hvor deres spillercertifikat befinder sig. 

For at understøtte dette og for at sikre bedre datakvalitet og større gennemsigtighed vedr. spilletilladelser har ALLE spillere i Danmark nu fået tildelt et digitalt spillercertifikat, der er unikt for dem og vil følge dem fremover (tidligere blev der lavet nyt spillercertifikat ved klubskifte).

De digitale spillercertifikater er fordelt ud fra nogle opstillede kriterier i forhold til spillerens historik.

Log ind