Fælles initiativer i kampen mod fodbolduroligheder

Justitsministeren, Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union, Danske Fodbold Fanklubber og Rigspolitiet præsenterer i dag et nyt fælles udspil, der skal sikre en tryg oplevelse, når man går til fodbold. Aktørerne foreslår at stramme karantænereglerne betydeligt, indføre krav om særskilte beredskabsplaner ved højrisikokampe og etablere et nyt dialogforum mellem de fem aktører.

Langt de fleste fodboldkampe i Danmark forløber uden fodbolduroligheder. Desværre er der en hård kerne af uromagere, som i flere situationer har ødelagt oplevelsen for helt almindelige fans. Efter fodboldurolighederne på Brøndby Stadion i august sidste år samlede justitsministeren de centrale aktører for at finde effektive løsninger, der kan afskære den hårde kerne af ballademagere fra kampe og skabe tryghed på stadion. 

Resultaterne af drøftelserne er nu færdige, og Justitsministeriet, Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union, Danske Fodbold Fanklubber og Rigspolitiet kan derfor præsentere udspillet: ”Tryghed på danske fodboldstadions”. 

Det glæder Jesper Møller, formand i DBU: 

”Det skal være trygt for børn og voksne at gå til fodbold i Danmark. Så enkelt er det. Vi er derfor glade for det tætte samarbejde, der har været i forbindelse med udspillet ”Tryghed på danske fodboldstadion”, der skal sikre, at alle fortsat kan tage sikkert på stadion og se fodbold og nyde fodboldfællesskabet.”

Og Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, er enig:

”Det glæder os, at Justitsministeren tog initiativ til at bringe parterne sammen. De 5 konkrete initiativer i Tryghed på danske fodboldstadions, som er resultatet, er vigtige forbedringer af grundlaget for fortsat at byde alle tilskuere velkomne til en fodboldfest i gode trygge rammer på de danske stadions.”

Og Justitsminister Søren Pape Poulsen udtaler følgende i Justitsministeriets pressemeddelelse: 

”Det skal være slut med fodboldbøller, der skaber utryghed for børnefamilier og andre helt almindelige fodboldfans. Jeg er rigtig glad for, at vi fem aktører står sammen om en fælles styrket indsats mod fodbolduroligheder. Vi skal slå hårdt ned på fodboldbøllers hensynsløse hærgen på stadions. På den korte bane strammer vi karantænereglerne, og på den lidt længere bane skal et nyt dialogforum sikre et fortsat fokus på området, så det også i fremtiden er trygt at gå til fodbold for alle de mange fredelige og passionerede fodboldfans.”
   
Med udspillet strammes reglerne, så der skabes bedre muligheder for at forhindre, at uromagere laver ballade i forbindelse med fodboldkampe på stadions. Maskerede personer skal fremover have karantæne allerede første gang, de overtræder maskeringsforbuddet. Ministeren og aktørerne vil samtidig forlænge karantæneperioden i alvorlige tilfælde fra 2 til optil 4 år, så fodboldbøllerne ved, at hammeren falder hårdt, hvis de laver optøjer på stadion. 

De såkaldte højrisikokampe udgør en helt særlig udfordring i arbejdet med at forhindre uroligheder på stadion. Derfor indføres der et krav om, at arrangører af højrisikokampe skal udarbejde en særskilt beredskabsplan over bl.a. afviklingen af kampen, og at politiet skal godkende denne, inden kampen kan spilles. 

Derudover oprettes der i forlængelse af den gode dialog mellem aktørerne bag udspillet et nyt dialogforum, som skal sikre en fast og løbende dialog omkring indsatsen mod fodbolduroligheder.

Her kan du læse ”Tryghed på danske fodboldstadions”

Log ind