MENU

Supplerende spilletilladelser er nu også digitale

Spillercertifikater har siden 2014 været digitale, og nu følger også de supplerende spilletilladelser. Spilleren søger selv via Mit DBU, men spillerens klub kan også hjælpe ham/hende igang via KlubOffice.

Der kan være flere grunde til, at en spiller skal bruge et supplerende spilletilladelse. Det kan f.eks. være hvis:
  • Spilleren er på efterskole og ønsker at spille for en klub i nærheden men samtidig også for sin moderklub
  • Spilleren spiller seniorfodbold i en klub men ønsker at spille Old Boys-fodbold i en anden klub
  • Spilleren spiller fodbold i en klub men ønsker at spille futsal i en anden klub
OBS! Muligheden for at opnå supplerende spilletilladelse kan variere fra lokalunion til lokalunion.

Hidtil har anmodninger skullet sendes til lokalunionen på mail efter aftale mellem begge klubber, og hverken klub eller spiller har i nogen systemer kunne se den supplerende tilladelse.

Det ændrer det nye system altså på, og det skaber større gennemsigtighed for både spiller og klubber.

Sådan søges supplerende spilletilladelse

Det er som udgangspunkt spilleren selv, der ansøger om supplerende spilletilladelse.

1. Spilleren logger ind i Mit DBU (i toppen af www.dbu.dk) og vælger menuen Mine Oplysninger > Supplerende spilletilladelser.

2. Moderklubben modtager så en mail om, at der ligger en ansøgning om supplerende spilletilladelse klar og kan godkende den i KlubOffice. 

3. Når det er sket, skal modtagerklubben godkende den supplerende spilletilladelse i KlubOffice, hvorefter den automatisk sendes til lokalunioen, som foretager den endelige godkendelse.

Denne proces sikrer, at alle parter er indforstået med og har godkendt spilletilladelsen. Den supplerende spilletilladelse vil fremgå i spillerens Fodboldpas og i klubbens KlubOffice - dog først når spillerne også er meldt ind i klubben. Det er naturligvis vigtigt, at spilleren er registreret med korrekt mailadresse.

Klubben kan hjælpe spilleren igang

Spillerens moderklub kan også hjælpe spilleren i gang med processen.

1. Det kan gøres ved at klikke sig ind på medlemmet i KlubOffice og vælge højrefanen Fodboldspiller. 

2. Der finder man en knap med teksten Anmod om supplerende spilletilladelse. Herefter modtager spilleren en mail om at godkende via Mit DBU, hvorefter den afgivende klub modtager mail om at godkende i KlubOffice.

3. Når det er sket, skal modtagerklubben godkende den supplerende spilletilladelse i KlubOffice, hvorefter den automatisk sendes til lokalunioen, som foretager den endelige godkendelse.


Se mere i denne vejledning: Supplerende spilletilladelserLog ind