MENU

B1909-spillere får advarsler og karantæner

Fodboldens Disciplinærinstans giver advarsler og karantæner til spillere fra B1909 for brud på ”Amatørbestemmelserne for fodbold”. Det sker i forlængelse af en kendelse fra efteråret 2018, hvor klubben har fået en bøde på 50.000 kroner og fratrukket 18 point. I alt omfatter de nye sanktioner 27 spillere.

B1909-spillere får advarsler og karantæner
AF: DBU Kommunikation//

I efteråret 2018 sanktionerede Fodboldens Disciplinærinstans den fynske Danmarksserie-klub B1909 for at omgå amatørreglerne ved at aflønne spillere ulovligt. Det kom frem efter en undersøgelse, som SKAT foretog, hvor konklusionen var, at næsten samtlige spillere i perioden fra 2012 til 2017 har været trænere i klubben sideløbende med, at deres primære funktion var at spille på klubbens førstehold. For de fleste spilleres vedkommende var der i realiteten tale om udbetaling af løn som kørselsgodtgørelse.

Fodboldens Disciplinærinstans fastslår, at når vederlag af denne art ikke udbetales af klubben, men af en tredjepart, som det er tilfældet med kørselsgodtgørelser, og når det er forklædt som en skattefri godtgørelse, foreligger der en omgåelse af DBU’s amatørbestemmelser.

Disciplinærinstansen er af den opfattelse, at de beløb spillerne har modtaget, i realiteten ikke har været godtgørelse for kørsel eller lignende i klubbens tjeneste, men vederlag for at spille fodbold i B1909, eftersom at trænerkontrakterne blev honoreret i henhold til udtagelse til førsteholdet. Det fik B1909 til at erkende, at honoreringen kunne tolkes som aflønning for at spille for klubbens førstehold.

Ved at tilbyde spillerne fordele som denne i stedet for at tegne kontrakter med spillerne, aflønne dem med træk af A-skat og i øvrigt ansætte dem på de vilkår, der eksempelvis fremgår af DIF’s amatørkontrakt, har B1909 uberettiget opnået en fordel i forhold til sine konkurrenter, der tilbyder deres spillere reglementerede ansættelsesvilkår, eller som overholder amatørbestemmelserne.

Dengang fik klubben fratrukket ni point fra starten af henholdsvis 2018/2019-sæsonen og 2019/2020-sæsonen, ligesom den blev tildelt en bøde på 50.000 kroner. Efter afsigelsen af kendelsen besluttede Fodboldens Disciplinærinstans at åbne en sag i forhold til de spillere i B1909, der havde modtaget penge for at spille fodbold i klubben, selv om de havde status som amatørspillere.

Fodboldens Disciplinærinstans har nu besluttet at tildele ni spillere to dages karantæne, mens 18 spillere får en advarsel. Karantænedagene skal afsones i førstkommende kampe i enten Albaniserien eller pokalturneringen.

Ved fastsættelsen af sanktionen har Fodboldens Disciplinærinstans vurderet hver enkelt spillers individuelle forhold. Instansen har navnlig lagt vægt på, hvornår overtrædelsen er sket, hvor længe de pågældende spillere har overtrådt bestemmelserne, og hvor mange penge, de har modtaget. I alt er der fra B1909 til spillere på klubbens førstehold i skatteårene 2012-2017 udbetalt 1.089.524,97 kroner.

Instansen har alene behandlet sagen mod de enkelte spillere for så vidt angår sæsonerne 2014/15, 2015/16 og 2017/18, hvor B1909 har deltaget i Danmarksserien.

Du kan læse hele kendelsen her.

Log ind