Da FC Midtjylland hjemme den 21. juni tog imod AGF på MCH Arena, faldt der fra hjemmebaneholdets fans slagsange af homofobisk karakter. Sangene indeholdt blandt andet ordlyden ”Bøsserne i grønt…” og blev efterfølgende af Fodboldens Disciplinærinstans vurderet til at være rettet mod kampens dommertrio, der var iført grønt.

Fodboldens Disciplinærinstans har af egen drift efterfølgende valgt at tage sagen op, mens der under sagens forløb imidlertid er kommet yderligere videomateriale frem, der viser en lignende episode fra FC Midtjyllands kamp mod OB tilbage i september 2019. De to sager er derfor behandlet samlet.

På baggrund af videomaterialet, redegørelser fra både dommerne i de to kampe samt fra FC Midtjylland selv har Fodboldens Disciplinærinstans tildelt FC Midtjylland en bøde på 40.000 kr. med vægt blandt andet på bestemmelserne om offentlige udtalelser af krænkende, nedsættende og diskriminerende karakter.

Fodboldens Disciplinærinstans bemærker at kendelsen ligeledes tager udgangspunkt i, at der er tale om en første- og andengangsforseelse for FC Midtjylland:

”Fodboldens Disciplinærinstans ser med stor alvor på denne type sager. Vi har ved udmåling af bødestraffen skelet til de principper, der gælder i tilfælde, hvor der foreligger flere overtrædelser, for at afgøre med hvilken vægt ”normalstraffen” i disse tilfælde skal indgå i den samlede straf. Henset til den tid der er gået mellem de to tilfælde har vi givet en mindre rabat i forhold til normalstraffen,” siger Jens Hjortskov, formand for Fodboldens Disciplinærinstans.

Du kan læse den samlede kendelse her