Coronavirussen har forandret den hverdag, vi alle kender. Fodbolden ligger stille og det er endnu uvist, hvornår den begynder at trille igen. Derfor har DBU besluttet at dispensere licenskravene i pige- og drengelicenserne i den resterende del af indeværende licens år, løbende fra den 9. marts til og med den 30. juni 2020.

Det sker i en tid, hvor man har valgt at lukke dansk fodbold helt ned. Det startede den 12. marts og blev 11 dage senere forlænget frem til den 13. april. Det har naturligvis sat sine spor i de danske klubber, og man håber hos DBU, at dette tiltag vil skabe luft hos klubberne i en svær tid, så de kan komme igennem situationen på bedst mulig vis. Derfor er licenskravene undtaget for resten af indeværende sæson.

Alle klubber dispenseres fra licensmanualernes krav, dog med enkelte undtagelser.

Følgende forhold er undtaget for dispensation for U18 Pige DM:
  • Udbetaling af direkte økonomisk tilskud (1.5.1.1-1.5.1.2)
  • U18 pige DM Turnering (1.5.5.1-1.5.5.3)
  • Betingelser som licensansøger (4.2-4.5)
  • Kluberklæring 9.2.3, herunder Regelsæt for klubskifter under 18 år for licensklubber (herunder bilag 1, punkt 10.2)


Følgende forhold er undtaget for dispensation for Ungdom Drenge:

  • Overtrædelser (2.4.2)
  • Fodboldens appelinstans (3.3.4)
  • Definition af klublicensindehaverne og deres juridiske forhold (4.2-4.3)
  • Kluberklæring L.01, herunder Regelsæt for klubskifter under 18 år for licensklubber (herunder bilag 4)
  • Økonomi og Udbetaling af direkte tilskud (14.1-14.3)
  • Ungdoms DM Turnering (15.1-15.4)

DBU’s Talentudvalg har endvidere besluttet at udskyde den endelige tildelingsproces for alle klubber i DBU’s licenssystem til den kommende sæson for Ungdom Drenge, hvilket betyder at næste sæsons stjerneklubber først forventes offentliggjort den 28. maj.

Læs evt. mere om DBU’s licenssystemer på www.dbu.dk/licens