DBU's Børnestrategi skal gøre dansk børnefodbold til verdens bedste fodbold for børn. Den er vedtaget af DBU’s Bestyrelse, og DBU’s Breddekomite er politisk ansvarlig for implementeringen af den. Breddekomiteen har netop vedtaget en ny organisering af arbejdet, der betyder, at der nu nedsættes en national administrativ udviklingsenhed under navnet ”DBU Børnefodbold”.

 

Udviklingsenheden bliver omdrejningspunktet i forhold til implementeringen af børnestrategien. Gennem en koordinerende, rådgivende og udviklende funktion skal udviklingsenheden sikre, at alle tilbud under DBU-paraplyen, der relaterer sig til børnefodbold, efterlever strategien.


- Vores mål er at sikre fodboldtilbud af høj kvalitet for fodboldbørn i hele Danmark. Dansk børnefodbold har heldigvis allerede et meget stærkt fundament, som vi kan videreudvikle, og vi har masser af viden at tage afsæt i, erfaringer at lære af og konkrete aktiviteter at bygge videre på. Alt sammen initiativer, der sammen med vores mange frivillige er med til at skabe rigtig gode rammer ude i klubberne, men det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det bedre. Langt bedre! Og det skal den nye udviklingsenhed sætte sig i spidsen for, udtaler Bent Clausen, formand for DBU’s Breddekomite og næstformand i DBU, og han suppleres af Thomas Christensen, der er formand for Divisionsforeningen, næstformand i DBU og medlem af DBU’s Breddekomite:


- Det er vores fælles ambition, at udviklingsenheden skal sikre eksekveringen af børnestrategien og levere resultater af internationalt format. Det er afgørende for fodboldens fødekæde, at vi skaber et bedre fodboldtilbud til vores børn, så alle børn får lige mulighed for at finde kærligheden til fodbolden og løfte deres fulde potentiale -– uanset hvem de er, hvilket køn de har, hvor gode de er, hvor gamle de er, og hvor de bor.

 

 

Implementering af Børnestrategien: En ny politisk og faglig organisering

To ledelseskoordinatorer indgår i den overordnede ledelse og fungerer som et rådgivningsorgan for udviklingsenheden.

 

Udviklingsenheden ”DBU Børnefodbold” udgøres af i alt fire fuldtids årsværk fordelt på seks forskellige administrative medarbejdere, som er specialister i børnefodbold. Udviklingsenheden ledes af en teamleder, Jesper Jacobsen, som bliver det centrale og daglige omdrejningspunkt i udviklingsenheden.

 

Derudover etableres også en følgegruppe med reference til DBU’s Breddekomité, som skal sikre politisk, fagligt og administrativt samarbejde mellem alle interessenter inden for børnefodbold.

 

Ovenstående organisering er vedtaget for perioden 2021-2025, med aftalt evaluering efter ét år i 2022.