145 medlemmer af dansk fodbolds øverste organ er inviteret til at deltage i årets repræsentantskabsmøde, der finder sted søndag den 6. marts i Silkeborg. Repræsentantskabet er DBU’s øverste, besluttende organ, der mødes en gang om året og alle medlemmer har en baggrund i en af landets 1.600 fodboldklubber. 

På repræsentantskabsmødet vil formand Jesper Møller gøre status på det forgangne år i dansk fodbold og fortælle om forventningerne til det nye og der vil være mulighed for at kommentere på formandens beretning. Derudover vil der blive uddelt en række priser til særligt bredden og de frivillige i dansk fodbold.  

DBU’s bestyrelsen indstiller til genvalg og formand Jesper Møller genopstiller til valget som formand uden modkandidater. Jesper Møller har været formand for DBU siden 2014 og blev i 2019 medlem af UEFA’s eksekutivkomité.  

Akkreditering til DBU’s repræsentantskabsmøde følger i uge 8. 

Læs mere hér.