Dansk fodbold tager som et af de første fodboldforbund nu skridtet og lægger al talentarbejde i aldersgruppen U13-U15 sammen på tværs af køn. Målet er at brede ekspertisen så vidensdeling, sparring og relationer styrkes i arbejdet med spillerne og klubberne. Derudover også at synliggøre, at den danske talentudvikling har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for alle danske talenter, og dermed sikre, at den enkelte spiller kan udvikle sit fulde potentiale uanset køn.

Sammenlægningen af de to teams betyder, at alle talenttrænere og øvrige ansatte fortsat skal arbejde med et særligt fokus på drenge eller piger, men at de også får en rolle på tværs  – herunder supervision, sparring og vidensdeling til gavn for den samlede talentudvikling i dansk fodbold.

”Vi har i de senere år arbejdet meget tættere sammen, for også at udnytte den store ekspertise vi har på området. Beslutningen om at samle kræfterne og opjustere til én stor talentafdeling giver os flere dygtige ressourcer til at løfte de mange klubber og talentfulde spillere, vi arbejder sammen med på tværs af køn. Det er jo ikke dit køn, der definerer dit talent – det er dit potentiale og individuelle kompetencer, og ved at samle al ekspertise står vi endnu stærkere i arbejdet med at udvikle de enkelte spillere og fremtidens talenter,” siger Kenneth Brogaard, ny leder af DBU Talent.

Fremadrettet vil der også på pigesiden – lige som på drengesiden – blot være to Talentcentre.
U15 Talentcenter Øst og U15 Talentcenter Vest dog med flere ekstrasamlinger derudover, så det finmasket net, der opsamler alle talentfulde spillere på pigesiden, fortsat sikres.

Nye opjusteringer på plads
Ovenstående sammenlægning og optimering betyder også flere ansættelser for at kunne skabe både nærvær til klubberne og spillerne.

Fra 1. august starter derfor 35-årige Signe Pries Andersen, tidligere landsholdsspiller og træner for KoldingQ, og nu er i gang med sin PRO-licens. Hun skal med sin uddannelsesmæssige baggrund inden for idræt og sundhedsvidenskab stå for den faglige sparring med Talenttrænergruppen med fokus på samspillet mellem træner og spiller. Hun vil selv få ansvaret for U15 Pige Talentcenter Vest.

Også 33-årige Martin Nissen starter i august. Den uddannede lærer har som fokus at arbejde tæt med Talenttrænergruppen og skabe sammenhængskraft mellem Talentcentrene. Derudover skal Martin, der snart er i gang med sin A-Youth licens, sikre, at udviklingsmiljøerne ude i klubberne har den krævede standard, når det kommer til det pædagogiske og fodboldfaglige. Han vil selv få ansvaret for U15 Pige Talentcenter Øst

DBU arbejder på tværs af piger og drenge med i alt 67 licensklubber. I alt er der fra 1. august ansat, det der svarer til ni fuldtidsansatte i DBU Talent,.