Det går godt i dansk fodbold. Sportsligt, økonomisk og medlemsmæssigt. Det var meldingen i en række indlæg på DBU’s Repræsentantskabsmøde, som blev afviklet i weekenden. Men på et område går det ikke godt nok.

Der er for få kvinder i dansk fodbold, og selvom DBU’s bestyrelse målrettet har arbejdet på at ændre det, så går det for langsomt. Derfor vil DBU’s formand, Jesper Møller, undersøge, om det er nødvendigt at indføre kvindekvoter for at få flere kvinder i det organisatoriske arbejde i DBU, dansk fodbolds organisationer samt klubberne.

Det var noget, som Jesper Møller allerede nævnte til de fremmødte på DBU’s repræsentantskabsmøde i sin mundtlige beretning:

 ”Der er brug for større diversitet i dansk fodbold. I første omgang særligt i forhold til antallet af kvinder i de besluttende organer. Det har vi arbejdet på i mange år, men det går for langsomt. Derfor åbner jeg for at kigge på kvindekvoter. Dansk fodbold er et spejl af samfundet, og derfor bør der også være langt flere kvinder i de besluttende organer i hele organisationen. Her går udviklingen simpelthen for langsomt. Når jeg ser ud over forsamlingen, så ser jeg rigtig mange mænd og alt for få kvinder. Det skal vi gøre noget ved."

I 2016 nedsatte DBU Kvindekommissionen, hvor den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt var formand. Den kom med en række anbefalinger i forhold til udviklingen af kvindefodbold i både bredde, elite og DBU.

En af anbefalingerne var, at 30 procent af bestyrelsesmedlemmerne i DBU skulle være kvinder, og at flere piger og kvinder skal have organisatorisk arbejde, gerne ledende. I 2019 opnåede DBU, at minimum 30 procent blandt de udpegede medlemmer i nye komitéer og udvalg er kvinder. Det samme gjorde sig gældende for udpegningen i nuværende mandatperiode 2022-2024.

Jesper Møller uddyber:

"Jeg glæder mig naturligvis over, at vi er lykkedes med at opnå dette delmål, når DBU’s bestyrelse selv har mulighed for at udpege til forskellige poster. Samtidig må vi dog også erkende, at hvis vi kigger på kvinderepræsentation i DBU’s bestyrelse og dansk fodbold som helhed i relation til lokalunioner, Divisionsforeningerne og de over 1.500 klubber, så er vi langt fra at være i nærheden af målsætningerne. I DBU’s bestyrelse er Mette Bach Kjær eksempelvis den eneste kvinde ud af syv medlemmer."

I 2020 lavede DBU en diversitetsundersøgelse, der var var den største i en dansk idrætsgren, som satte tal på mangfoldigheden i fodbold. Den viste blandt andet, at kun 14 procent af alle bestyrelsesposter i de lokale fodboldklubber er besat af kvinder. Og kun 11 procent af alle formandsposter i klubberne er kvindelige.

Jesper Møller oplever, at fodboldens organisationer og klubberne er blevet mere opmærksomme på at opdage og inddrage de kvinder, som allerede engagerer sig i fodbold og gør et stort stykke arbejde.

”Både Danmarks Idrætsforbund og DBU har sat stort fokus på at øge antallet af kvinder i det organisatoriske arbejde, ligesom samfundsudviklingen med nye EU-regler og "følg eller forklar"-anbefalinger for de største selskabsformer har medvirket til at skabe bedre rammer og muligheder," siger Jesper Møller og fortsætter:

"Når disse tiltag så heller ikke virker godt nok, er vi nødt til at grave dybere i redskabskassen. Vi skal selvfølgelig respektere, at der ift. nogle af vores organisationer og klubber gælder særlige udfordringer. Fx vil Herredivisionsforeningen og herredivisionsklubberne få svært ved at leve op til øgede krav og målsætninger. Men ellers er holdningen helt klar: Vi er et spejl af samfundet. Kvinder og mænd er forskellige. Vi bringer noget forskelligt med os ind i bestyrelser og udvalg og kan gøre en positiv forskel. Derfor er øget diversitet en god ide. Når jeg besøger de lokale klubber, er det tydeligt, at der er rigtig mange kvinder, som engagerer sig i fodbold, og det er glædeligt. Men det er ikke nok. Vi skal have mange flere kvinder engageret i såvel bestyrelser som den øvrige organisation. Vi skal sende et klart signal samt skabe plads og rammer. Derfor kan kvindekvoter være en nødvendighed,” slutter Jesper Møller.