For første gang nogensinde præsenterer DBU en samlet handleplan for bæredygtighed i dansk fodbold. En såkaldt handleplan for FSR (football social responsibility).

Fokus i handleplanen er social, sundhed og miljømæssig ansvarlighed. Formålet er at bruge fodboldens særlige kraft til at påvirke og tackle nogle af de store samfundsudfordringer, som vi står over for.

DBU’s vision om at være ”En Del af Noget Større” fra 2014 var med til at igangsætte flere initiativer omkring fodboldens ansvar og samfundsmæssige betydning. FSR-handleplanen går videre ned ad samme vej og sætter en klar retning for ansvarlighedsindsatserne i DBU.

Den nye handleplan tager udgangspunkt i 11 FSR-områder under hovedoverskrifterne at styrke sundheden, at tage socialt ansvar og at øge den grønne omstilling. Den er inspireret af verdensmålene, men den er tilpasset fodboldens verden. Det er derfor heller ikke tilfældigt, at der er 11 områder.

”I DBU skal og vil vi frem mod 2030 arbejde benhårdt for at blive anerkendt nationalt og internationalt for vores sociale ansvar, for vores bidrag til sundhed og for vores miljø- og klimaindsats. Vi skal være et foregangsland på området – også i fodboldens verden,” understreger DBU’s formand, Jesper Møller, i handleplanens forord.

Fodbold er Danmarks nationalsport og største idrætsgren med mere end 360.000 aktive og 120.000 frivillige, og handleplanen favner både landshold og breddeklubber og kan være med til at skabe positive forandringer på flere baner.

Inklusion og ligestilling

Blandt andet er der fokus på inklusion og ligestilling, hvor DBU ønsker at styrke ligeværd, inklusion og diversitet. Det er ikke nyt, men det er nu samlet i ambitiøs handleplan.

”Det er vigtigt, at fodbold afspejler det samfund, som sporten er en del af. Derfor skal fodbold også være for alle, og alle skal opleve, at de er velkomne og kan være en del af sporten – uanset køn, alder kulturel baggrund, religion og seksualitet,” siger Helle Thorning-Schmidt, formand for DBU’s Governance og Udviklingskomité.

DBU ønsker at være en del af løsningen i den grønne omstilling, som derfor også er et stort fokuspunkt i handleplanen.

Fire ud af de 11 punkter er inden for det grønne område, hvor der blandt andet vil være fokus på en mere bæredygtig infrastruktur. Blandt andet i forhold til bygninger, baner og afholdelse af store events.

”Klimaproblemerne er også noget, der påvirker fodboldens verden, og derfor er det afgørende, at vi også tager ansvar ved at skabe grønnere fodboldmiljøer og øger klimabevidstheden. Derfor har vi allerede igangsat flere initiativer, men det er vigtigt at sige, at opgaverne skal løftes i partnerskaber. Derfor indbyder vi virksomheder til at indgå i partnerskaber med DBU omkring f.eks. bæredygtighed,” siger Bjarne Christensen, der er formand for DBU’s bæredygtighedsudvalg.

Handleplanen går frem til 2025 og følger dermed DBU’s overordnede strategi for dansk fodbold – samle og begejstre. Efterfølgende vil både handleplanen og de igangværende indsatser blive evalueret og prioriteret på ny frem mod 2030.

Læs hele handleplanen her.