VI SAMLES AF EN STÆRKERE UNION

Vi vil samles i en stærkere union i et forpligtende fællesskab på tværs af de danske fodboldorganisationer og interesser: Et DBU, der arbejder sammen til glæde for alle i dansk fodbold. Kun i fællesskab kan dansk fodbold skabe store resultater og nå målene frem mod 2025.

DBU Logo (1)

Målene for pejlemærket

  • Bestyrelserne i DBU, DBU Bredde og Divisionsforeningerne (samt Repræsentantskabet) tager ejerskab for strategien.
  • DBU’s samfundsrolle styrkes gennem relationer til de væsentligste eksterne interessenter.
  • 85 procent af medarbejderne i DBU, DBU Bredde og Divisionsforeningen tager ejerskab for strategien.