MENU

Fløng-Hedehusene Fodbold //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 3 Pulje 4
Serie 4A - Forår
Seriepokalen 22/23 Pulje 1
Seriepokalen 22/23 Pulje 1
8-mands Kvindesenior Pokal 22/23 Pulje 1
U17
Ungdomspokal U17 Drenge (06) 22/23 P1
U15
U15 Drenge 3-4 (08) VinterBOLD Pulje 5
U14
Ungdomspokalen U14 Drenge B (09) 22/23 Pulje 1
U13
U13 Drenge 1-2 (10) 8M VinterBOLD Pulje 4
U13 Drenge 3 (10) 8M VinterBOLD Pulje 3
U12
eFodbold U8-U12 - 19. november Pulje 1
eFodbold U8-U12 - 19. november Pulje 1
U12 pige (11) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 pige (11) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U12 pige (11) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U12 pige (11) beg. Inde/håndboldmål 4.runde Medalj Pulje 2
U11
U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD Pulje 3
U11 Drenge 4 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U11 pi.(12) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U11 pi.(12) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U11 pi.(12) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 3
U11 pi.(12) beg. Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 3
U10
U10 drenge(13) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U10 drenge(13) 1 Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 1
U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 7
U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 17
U10 Drenge 2 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 6
U10 Drenge 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 7
U10 Drenge 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 18
U10 Drenge 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 7
U9
U9 Drenge 4 (14) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 3
U9 Drenge 4 (14) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 3
U9 Drenge 4 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 5
U9 Drenge 4 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 3
U9 drenge (14) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U9 drenge (14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 drenge (14) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 3
U9 drenge (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 2
U9 Drenge 1 (14) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 4
U9 Drenge 1 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 8
U9 Drenge 1 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 4
U9 Drenge 2 (14) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 5
U9 Drenge 2 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 11
U9 Drenge 2 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 5
U8
U8 drenge (15) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8 drenge (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U8 drenge (15) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U8 drenge (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 2
U8 drenge (15) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U8 drenge (15) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U8 drenge (15) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U8 drenge (15) 3 Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 4
U8 dr. (15) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8 dr. (15) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 dr. (15) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 3
U8 dr. (15) beg. Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 2
U8 Drenge 1 (15) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 3
U8 Drenge 1 (15) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 6
U8 Drenge 1 (15) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 1
U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD 45-47-49 Pulje 3
U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 9
U8 Drenge 3 (15) 5M Stævne VinterBOLD uge 4-5-9 Pulje 4
U7
U7 dr (16) ½ banestævne Hedehushallen 8/1-2023 Pulje 4
U7 dr (16) ½ banestævne Hedehushallen 22/1-2023 Pulje 1
U7 dr (16) ½ banestævne Hedehushallen 22/1-2023 Pulje 5
U7 dr (16) ½ banestævne Tune 29/1-2023 Pulje 2
U7 dr (16) ½ banestævne Hedehushallen 26/2 Medalje Pulje 3
U7 dr (16) ½ banestævne Hedehushallen 26/2 Medalje Pulje 2
U7 dr (16) ½ banestævne Hedehushallen 26/2 Medalje Pulje 1
U7 dr (16) ½ bane Tune 5/3 Medaljestævne Pulje 3
U7 dr (16) ½ bane Tune 5/3 Medaljestævne Pulje 2
U7 dr (16) ½ bane Tune 5/3 Medaljestævne Pulje 1
U7 dr (16) ½ bane Hedehushallen 12/3 Medaljestævne Pulje 2
U7 dr (16) ½ bane Hedehushallen 12/3 Medaljestævne Pulje 2
U7 dr (16) ½ bane Hedehushallen 12/3 Medaljestævne Pulje 1
U7 dr (16) ½ bane Viby 19/3 Medaljestævne Pulje 3
U7 dr (16) ½ bane Viby 19/3 Medaljestævne Pulje 4
U6
U6 dr (17) ½ banestævne Hedehushallen 8/1-2023 Pulje 1
U6 dr (17) ½ banestævne Hedehushallen 8/1-2023 Pulje 2
U6 dr (17) ½ banestævne Hedehushallen 26/2 Medalje Pulje 3
U6 dr (17) ½ banestævne Hedehushallen 26/2 Medalje Pulje 4
U6 dr (17) ½ bane Hedehushallen 12/3 Medaljestævne Pulje 1
U6 dr (17) ½ bane Hedehushallen 12/3 Medaljestævne Pulje 4
U6 dr (17) ½ bane Viby 19/3 Medaljestævne Pulje 1
U6 dr (17) ½ bane Viby 19/3 Medaljestævne Pulje 2

Log ind