MENU

Gilleleje FK //

Række Pulje
Serie 3 Pulje 1 Kontakt Info
Serie 5 - Efterår Pulje 1 Kontakt Info
Serie 6 - Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U16 Drenge 2 (04) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U16 Drenge Futsal (04) Pulje 1 Kontakt Info
U16 Drenge Futsal (04) Pulje 2 Kontakt Info
U15 Drenge 2 (05) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U15 Piger 2 (05) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
Indendørs U15 drenge (05) håndboldmål B Pulje 1 Kontakt Info
Indendørs U15 drenge (05) håndboldmål C Pulje 1 Kontakt Info
Indendørs U15 piger (05) håndboldmål C Pulje 1 Kontakt Info
Indendørs U15 piger (05) håndboldmål C Pulje 1 Kontakt Info
U14 Drenge 2 (06) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U14 Drenge 8-mands (06) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U14 Piger 8-mands (06) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U14 Drenge B Futsal (06) Pulje 1 Kontakt Info
U13 Drenge 8-mands 2 (07) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U13 Piger 8-mands 3 (07) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U13 Drenge B Futsal (07) Pulje 1 Kontakt Info
Indendørs U13 piger (07) håndboldmål C Pulje 1 Kontakt Info
Indendørs U13 piger (07) håndboldmål C Pulje 1 Kontakt Info
U11 Drenge 3 8-mands (09) Efterår Pulje 1 Kontakt Info
U10 drenge 5-mands (10) 2 - 8. september Pulje 5, 2 baner Kontakt Info
U10 drenge 5-mands (10) 3 - 8. september Pulje 9 Kontakt Info
U10 drenge 5-mands (10) 2 - 22. september Pulje 3, 2 baner Kontakt Info
U10 drenge 5-mands (10) 2 - 6. oktober Pulje 5 Kontakt Info
U10 drenge 5-mands (10) 3 - 6. oktober Pulje 9 Kontakt Info
U9 drenge 5-mands (11) 3 - 7. september Pulje 5, 2 baner Kontakt Info
U9 drenge 5-mands (11) 3 - 21. september Pulje 7 Kontakt Info
U9 drenge 5-mands (11) 3 - 5. oktober pulje 9, 2 baner Kontakt Info
U9 drenge(11) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 5 Kontakt Info
U9 drenge(11) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 6 Kontakt Info
U9 drenge(11) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 7 Kontakt Info
U9 drenge(11) 3 Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 8 Kontakt Info
U9 pi(11) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2 Kontakt Info
U9 pi(11) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2 Kontakt Info
U9 pi(11) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2 Kontakt Info
U9 pi(11) beg. Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 2 Kontakt Info
U8 dr. (12) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6 Kontakt Info
U8 dr. (12) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4 Kontakt Info
U8 dr. (12) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4 Kontakt Info
U8 dr. (12) beg. Inde/håndboldmål 4.runde Medalje Pulje 6 Kontakt Info
U7 drenge 3-mands (13) - 7. september Pulje 16 Kontakt Info
U7 drenge 3-mands (13) - 21. september Pulje 11 Kontakt Info
U7 drenge 3-mands (13) - 5. oktober Pulje 21, 2 baner Kontakt Info
U6 drenge 3-mands (14) - 8. september Pulje 3, 2 baner Kontakt Info
U6 drenge 3-mands (14) - 22. september Pulje 5 Kontakt Info
U6 drenge 3-mands (14) - 6. oktober Pulje 4 Kontakt Info
VinterBold U11 Drenge 3 (09) 8v8 Pulje 4 Kontakt Info

Log ind