MENU

ORI-Fodbold //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 3 Pulje 1
Serie 5 - Forår Pulje 3
8-M+32 1 - Forår Pulje 2
M+50 11-mands - 2023 Pulje 1
U19
U19 Drenge 1 (04-05) Forår Pulje 1
U19 Drenge Øst 2 Forår (04) 2023 Øst 2
Ungdomspokal U19 Drenge (04) 22/23 P1
U19 Drenge Øst (04-05) VinterBOLD Pulje 1
U17
Ungdomspokal U17 Drenge (06) 22/23 P1
U16
U16 Piger 2 (07) Forår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (07) 22/23 Pulje 1
U16 Piger 1-2 (07/08) VinterBOLD P2
U14
U14 Drenge 3 (09) Forår Pulje 1
U14 Drenge 4 (09) Forår Pulje 1
U14 Drenge 4 (09) VinterBOLD Pulje 3
U13
U13 Drenge Liga 3 11M (10) forår Pulje A
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (10) 22/23 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (10) 22/23 Pulje 1
U13 Drenge 3 (10) 8M VinterBOLD Pulje 4
U12
U12 Drenge SU 8-mands (11) Forår Pulje 2
U12 Drenge 2 8-mands (11) Forår Pulje 2
U12 Drenge 4 8-mands (11) Forår Pulje 1
U12 Drenge SU (11) 8M VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 2 (11) 8M VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 4 (11) 8M VinterBOLD Pulje 1
U11
U11 Drenge 2 8-mands (12) Forår Pulje 2
U11 Drenge 3 8-mands (12) Forår Pulje 1
U11 Drenge 4 8-mands (12) Forår Pulje 2
U11 Piger 3 8-mands (12) Forår Pulje 1
U11 Drenge 2 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 4 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U10
U10 Drenge 3 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 5
U10 Drenge 4 (13) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 2
U9
U9 Drenge 4 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 1
U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 4
U9 Drenge 3 (14) 5M Stævne VinterBOLD uge 12 Pulje 5

Log ind