MENU

Viborg Sdrm. IK //

Hold Pulje
Herrer Serie 2 - Forår 2022 Pulje 16 Info
Herrer Serie 3 - Forår 2022 Pulje 35 Info
Herrer Serie 4 - Forår 2022 Pulje 66 Info
Herrer Serie 5.1 11M/9M ombrydning - Forår 2022 Pulje 214 Info
U15 Drenge Liga 1 (2007) 11M - forår 2022 Pulje 511 Info
U15 Drenge Liga 2A (2007) 11M - forår 2022 Pulje 513 Info
U15 Drenge Liga 5 (2007) 11M/9M - forår 2022 Pulje 555 Info
U15 Drenge/11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U15 Drenge/11 (2007) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U14 Drenge Liga 1 (2008) 11M - forår 2022 Pulje 601 Info
U14 Drenge Liga 2B (2008) 11M - forår 2022 Pulje 613 Info
U14 Drenge Liga 5 (2008) 11M/9M - forår 2022 Pulje 665 Info
U14 Drenge/11 (2008) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
U13 Drenge Liga 1(2009) 11M - forår 2022 Pulje 701 Info
U13 Drenge Liga 3 (2009) 11M - forår 2022 Pulje 732 Info
U13 Drenge Liga 4 (2009) 11M - forår 2022 Pulje 744 Info
U13 Drenge/11 (2009) - DBU Jylland Pokal Pulje 1 Info
M+32 B 11M - forår/efterår 2022 Pulje 4 Info
M+40 A 11M - forår 2022 Pulje 7 Info
M+45 7M - forår 2022 Pulje 9 Info
U12 Drenge B (10) 8M - forår 2022 Pulje 58 Info
U11 Drenge A2 (11) 8M - forår 2022 Pulje 81 Info
U11 Drenge B (11) 8M - forår 2022 Pulje 90 Info
U11 Drenge B (11) 8M - forår 2022 Pulje 89 Info
U11 Drenge B (11) 8M - forår 2022 Pulje 89 Info
U11 Drenge C (11) 8M - forår 2022 Pulje 97 Info
U10 Drenge B (12) 5M - forår 2022 Pulje 20 Info
U10 Drenge C (12) 5M - forår 2022 Pulje 31 Info
U10 Drenge C (12) 5M - forår 2022 Pulje 31 Info
U10 Drenge A2 (12) 8M Introkamp 21. maj Pulje 4 Info
U10 Drenge C (12) 8M Introkamp 19. maj Pulje 17 Info
U9 Drenge A2 (13) 5M - forår 2022 Pulje 64 Info
U9 Drenge B (13) 5M - forår 2022 Pulje 72 Info
U9 Drenge B (13) 5M - forår 2022 Pulje 71 Info
U9 Drenge C1 (13) 5M - forår 2022 Pulje 81 Info
U8 Drenge A1 (14) 5M - forår 2022 Pulje 101 Info
U8 Drenge B (14) 5M - forår 2022 Pulje 112 Info
U8 Drenge B (14) 5M - forår 2022 Pulje 113 Info
U8 Drenge C (14) 5M - forår 2022 Pulje 122 Info
U8 Drenge C (14) 5M - forår 2022 Pulje 120 Info
U7 Drenge (15) 3M Torsdag 19. maj Pulje 33 Info
U7 Drenge (15) 3M Torsdag 19. maj Pulje 33 Info
U7 Drenge (15) 3M Torsdag 19. maj Pulje 31 Info
U7 Drenge (15) 3M Torsdag 19. maj Pulje 31 Info
U7 Drenge (15) 3M Torsdag 19. maj Pulje 31 Info
Introstævne U7 Drenge A 5-mands Tirsdag 24. maj Pulje 1 Info
Introstævne U7 Drenge B 5-mands Tirsdag 24. maj Pulje 5 Info
Introstævne U7 Drenge B 5-mands Tirsdag 24. maj Pulje 5 Info
U6 Drenge (16) 3M Onsdag 18. maj Pulje 56 Info
U6 Drenge (16) 3M Onsdag 18. maj Pulje 56 Info
U6 Drenge (16) 3M Onsdag 18. maj Pulje 57a Info
U6 Drenge (16) 3M Onsdag 18. maj Pulje 57b Info
U6 Drenge (16) 3M Onsdag 18. maj Pulje 57b Info

Log ind