2.11.1. Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal beskytte, respektere og værne andres integritet og personlige værdighed.

2.11.2. Det er ikke tilladt at bruge krænkende gestus eller sprog til at fornærme nogen på nogen måde eller til at provokere andre til had eller vold.

2.11.3. Chikane er forbudt. Chikane defineres som systematiske, fjendtlige og gentagne handlinger, der har til formål at isolere eller udstøde eller skade et menneskes værdighed.

2.11.4. Seksuel chikane er forbudt.

2.11.5. Trusler, løfte om fordele og tvang er især forbudt.