2.17.1. Det er forbudt at være involveret i manipulation af fodboldkampe og turneringer. En sådan manipulation er defineret som ulovlig påvirkning eller ændring direkte eller ved en handling eller udeladelse af forløbet,  resultatet eller ethvert andet aspekt af en fodboldkamp eller turnering, uanset om handlingen er sket med
henblik på økonomisk gevinst, sportsfordel eller ethvert andet formål. Navnlig skal personer, der er omfattet af dette kodeks, ikke acceptere, give, tilbyde, love, modtage, anmode om eller kræve nogen økonomisk eller anden fordel på vegne af sig selv eller tredjemand i forbindelse med manipulation af fodboldkampe og turneringer.

2.17.2. Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal straks give DBU eller Fodboldens Disciplinærinstans meddelelse om enhver aktivitet eller oplysning, der direkte eller indirekte er relateret til den mulige manipulation af en fodboldkamp eller turnering