2.2.1. I forholdet til offentlige institutioner skal organisationer m.v., der er omfattet af dette kodeks, forblive politisk neutrale i overensstemmelse med DBU's principper og mål og generelt handle på en måde, der er forenelig med deres funktion og integritet.