2.8.1. Personer, der er omfattet af dette kodeks, må kun tilbyde eller acceptere gaver eller andre fordele til og fra personer inden eller uden for DBU eller i forbindelse med mellemmænd eller nærtstående parter, hvor sådanne gaver eller fordele: 

a) har symbolsk eller triviel værdi

b) ikke udbydes eller accepteres med formål at påvirke personer, der er omfattet af dette kodeks, til at udføre eller udelade en handling, der er relateret til deres officielle aktiviteter eller falder ind under deres skøn

c) ikke udbydes eller accepteres i strid med opgaverne for personer, der er omfattet af dette kodeks

d) ikke skaber nogen urimelig økonomisk eller anden fordel og

e) ikke skaber en interessekonflikt.

Gaver eller andre fordele, der ikke opfylder alle disse kriterier, er forbudt.

2.8.2. I tvivlstilfælde må gaver eller andre fordele ikke accepteres, gives, udbydes, loves, modtages,  anmodes eller ansøges. I alle tilfælde er det ikke tilladt i forhold til nogen fra eller uden for DBU eller i forbindelse med mellemmænd eller nærtstående parter at acceptere, give, tilbyde, love, modtage, eller anmode om kontanter i
ethvert beløb eller i enhver form. Hvis afvisning af gaven eller fordelen ville fornærme giveren på grund af kulturelle normer, kan personer, der er omfattet af dette kodeks, acceptere gaven eller fordelen på vegne af deres respektive organisation m.v. og herefter straks rapportere det og overdrage det, hvis det er relevant, til det
kompetente organ.