6.1. Dette adfærdskodeks har ikke forrang for andre bestemmelser, herunder lovgivning og etiske regelsæt, fx i DIF, UEFA og FIFA, som DBU er underlagt, men gælder ved siden af disse bestemmelser. Pkt. 2 gennemfører pkt. 13-29 i FIFA’s Code of Ethics. Hvis der på et område, fx doping og matchfixing, er regler, der gør endeligt op med en bestemt forseelse, kan der ikke idømmes sanktioner for overtrædelse af DBU’s adfærdskodeks.