Bilag 9 - Dommerpåsætning

Definition:

DBU-dommer
Er en autoriseret dommer, der er uddannet, tilmeldt og registreret som aktiv DBU-dommer hos LU

Lokal klubdommer
Er en kampleder, frivillig træner, leder og lign., som ikke er tilmeldt og registreret som aktiv DBU-dommer, og som har et tilhørsforhold til en af de to klubber.

Turneringskampe
Alle turneringskampe udskrevet af DBU og DBU lokalunioner påsættes en autoriseret DBU dommer
Har lokalunionen meddelt at den ikke påsætter dommer, er det hjemmeholdets ansvar, jf. turneringsreglementet § 27, at sørge for dommer.
En døm selv kamp kan ledes af lokal klubdommer, eller en autoriseret DBU dommer rekvireret igennem den særlige dommerhjælp nogle lokalunioner tilbyder
Der kan ikke anvendes autoriserede DBU dommer som lokaldommer, uden forudgående aftale med lokalunion. DBU dommer skal registrere klubben hos LU som sin tilhørsklub.

Træningskampe
Dommer i træningskampe arrangeret af en medlemsklub (hjemmehold) kan være en lokal klubdommer eller en autoriseret DBU dommer, rekvireret ved lokalunion.
Dette er også gældende ved træningsturneringer og lign.

Stævner
Alle former for stævner såvel indendørs som udendørs, arrangeret af medlemsklubber eller disses venne/forældre foreninger kan ledes af en lokal klubdommer eller en autoriseret DBU dommer, rekvireret ved lokalunion.

Der må alene anvendes DBU-dommere eller lokale klubdommere