§ 6 - Det øvrige dommerteam

Ud over dommere kan der udpeges andre personer til dommerteamet (to linjedommere, en fjerdedommer, to mållinjedommere, en reservelinjedommer, videodommer og mindst én assisterende videodommer). De hjælper dommeren med at lede kampen efter fodboldlovens bestemmelser, men dommeren tager altid den endelige afgørelse.

Dommeren, linjedommerne, fjerdedommeren, mållinjedommerne og reservelinjedommere udgør domemrteamet på banen. Videodommeren og den assisterende videodommer udgør video-dommerteamet og hjælper dommeren i overensstemmelse med VAR-protokollen som bestemt af IFAB.

Dommerteamet arbejder under dommerens ledelse. I tilfælde af uretmæssig indblanding eller upassende opførsel skal dommeren bortvise vedkommende og indberette sagen til rette vedkommende.

De hjælper dommeren med at vurdere forseelser og overtrædelser, når de har et bedre udsyn end dommeren, og de skal indberette til rette vedkommende, hvis der forekommer alvorlige forseelser og overtrædelser uden for dommerens og de andre teammedlemmers synsfelt. De øvrige i teamet skal underrettes om indberetningen.

Dommerteamet hjælper dommeren med at kontrollere banen, boldene og spillernesudstyr (herunder om mangler er blevet udbedret), ligesom de noterer tid, scoringer, følgestraffe osv.

Et turneringsreglement skal klart foreskrive, hvem der skal erstatte et medlem af teamet, som ikke kan begynde eller fortsætte kampen, samt heraf afledte ændringer. Især skal det være klart, hvem der skal tage over, hvis dommeren er ude af stand til at fortsætte – fjerdedommeren, den mest rutinerede linjedommer eller den mest rutinerede mållinjedommer.

Linjedommerne
De markerer,
• når hele bolden har forladt banen, samt hvilket hold, der er berettiget til hjørnespark, målspark eller indkast
• når en spiller kan straffes for at være i en offside-position
• når en udskiftning ønskes
• om målmanden ved udførelse af straffespark har bevæget sig fremad mod bolden, før sparket blev taget, samt om bolden har passeret mållinjen. Hvis der medvirker mållinjedommere i kampen, er linjedommerens placering ud for straffesparksmærket. 

Linjedommerens hjælp omfatter også at overvåge proceduren ved udskiftning. 

Linjedommeren kan gå ind på banen for at hjælpe med overholdelse af afstandsreglen (9,15 meter).

Fjerdedommeren

Fjerdedommerens hjælp omfatter også
• at styre proceduren ved udskiftning
• at kontrollere en spillers eller reserves udstyr
• at lade en spiller genindtræde, efter at dommeren har givet tilladelse og tegn
• at kontrollere reserveboldene
• at vise den tid, som dommeren mindst har tænkt sig at forlænge en halvleg med (også i forlænget spilletid)
• at underrette dommeren om enhver form for usportslig opførsel i det tekniske område.

Videodommere
VAR og AVAR er videodommere (VMO – ’video match officials’), som hjælper dommere i overensstemmelse med fodboldloven og VAR-protokollen.
En videodommer (VAR) er et medlem af dommerteamet, som kan hjælpe dommeren med at træffe en afgørelse baseret på review af videomateriale, men kun hvad angår klare og åbenlyse fejl i forbindelse med situationer, som vedrører mål / ikke mål, straffespark / ikke straffespark, direkte udvisning (ikke 2. advarsel) eller forveksling af spillere, hvor dommeren advarer eller udviser en forkert spiller.

En assisterende videodommer (AVAR) er et medlem af dommerteamet, som hjælper videodommeren primært ved at

  • følge TV-optagelserne, medens videodommeren er beskæftiget med et check eller review
  • holde regnskab med VAR-relaterede hændelser og eventuelle problemer med teknologi eller kommunikation
  • understøtte videodommeren kommunikation med dommeren, især ved at kommunikere med dommeren, medens videodommeren foretager et check eller review, f.eks. ved at bede dommeren standse spillet, forsinke igangsættelse etc.
  • registrere den tid, som går tabt, medens spillet er standset for et check eller review
  • kommunikere information om en VAR-relateret hændelse til relevante parter'


Mållinjedommerne
Mållinjedommerne kan meddele,
• når hele bolden har passeret mållinjen
• om igangsættelsen er et målspark eller hjørnespark
• om målmanden ved udførelse af straffespark har bevæget sig fremad mod bolden, før sparket blev taget, samt om bolden har passeret mållinjen.

Reservelinjedommeren
Reservelinjedommerens eneste opgave er at erstatte en linjedommer eller fjerdedommer, som ikke kan fortsætte.

Fodboldloven 23/24