VAR-protokol

PROTOKOL - PRAKTISKE FORHOLD OG PROCEDURER

Dette er en forkortet udgave af den egentlige VAR-protokol, svarende til den udgave, som er i den internationale lovbog, men alle væsentlige hovedpunkter er med.

Så vidt muligt følger VAR-protokollen fodboldlovens principper og filosofi.

Brug af videodommere (VAR / AVAR) er kun tilladt, hvis turneringsmyndigheden har opfyldt
alle krav til VAR-protokollen og implementeringen af VAR, som det fremgår af VARhåndbogen,
samt har modtaget skriftlig tilladelse fra IFAB og FIFA..

1. Principper

Brugen af VAR i fodboldkampe er baseret på en række principper, som alle skal overholdes i kampe, hvor VAR anvendes.

1. En VAR-dommer (VAR) er et medlem af dommerteamet, som har uafhængig adgang til TV-optagelser fra kampen, og som kun må assistere dommerne i tilfælde af en ’klar og åbenlys dommerfejl’ ’eller en ’alvorlig hændelse, som er blevet overset’ , for så vidt angår

a. Scoring / ikke scoring
b. Straffespark / ikke straffespark
c. Direkte udvisning (ikke anden advarsel)
d. Forveksling af spillere (hvis dommeren advarer eller udviser en forkert spiller)

2. Dommeren skal altid træffe en afgørelse, dvs at dommeren ikke må undlade at træffe en afgørelse og derefter anvende VAR til at træffe afgørelsen efter review af en mulig forseelse.

3. Dommerens oprindelige afgørelse står ved magt, medmindre video-reviewet tydeligt viser, at kendelsen var en ’klar og åbenlys dommerfejl’.

4. Det er udelukkende dommeren, som kan beslutte sig for et review – VAR-dommerne (og de øvrige medlemmer af dommerteamet) kan kun anbefale dommeren et review.

5. Den endelige afgørelse træffes altid af dommeren, enten baseret på information fra VAR-dommeren eller efter at dommeren har foretaget et ’on-field review’ (OFR).

6. Der er ingen tidsgrænse for review-processen, eftersom den korrekte beslutning er
vigtigere end den tid, som bruges på at nå frem til den.

7. Spillere og officials på bænken må ikke omringe dommeren eller forsøge at påvirke et review eller den endelige afgørelse som følge heraf.

8. Dommeren skal forblive synlig under review-processen for at sikre gennemskuelighed.

9. Hvis spillet fortsætter efter en hændelse, som efterfølgende reviewes, fastholdes enhver disciplinær straf i denne periode, også selv om den oprindelige afgørelse ændres.
Dette gælder dog ikke advarsler / udvisninger for at bremse et lovende angreb eller for at berøve en oplagt scoringsmulighed.

10. Hvis spillet har været standset og derefter genoptaget, kan dommeren ikke foretage et review, medmindre det drejer sig om forveksling af spillere eller en mulig udvisning for voldsom adfærd, spytte, bide eller fornærmende, hånende eller upassende sprog eller handling.

11. Den del af spillet, som kan reviewes før eller efter en hændelse, er fastsat i VAR-protokollen og lovteksten.

12. Eftersom VAR-dommeren automatisk vil checke enhver kendelse, er den ingen grund
til, at spillere eller trænere appellerer om et review.

2. Kampafgørende kendelser / hændelser, som kan reviwes

Dommeren kan kun modtage hjælp fra VAR-dommeren i relation til fire kategorier af kampafgørende kendelser / hændelser. I alle tilfælde anvendes VAR først, efter at dommeren har  aget stilling til situationen (herunder at lade spillet fortsætte) – eller hvis en alvorlig hændelse ikke er blevet observeret af det øvrige dommerteam.

Dommerens oprindelige afgørelse står ved magt, medmindre der forelå en ’klar og åbenlys’ dommerfejl (dette omfatter enhver afgørelse fra dommerteamet, f.eks. offside).

De kategorier, som kan reviewes i tilfælde af en potentiel ’klar og åbenlys dommerfejl’ eller en ’alvorlig hændelse, som er blevet overset’, er som følger:

a. Scoring / ikke scoring
• forseelser begået af det angribende hold i opspillet til eller scoring af målet (handsforseelse, forseelse mod en modspiller, offside, etc.)
• om bolden er ude af spil før scoringen
• om bolden har passeret mållinjen eller ej
• forseelser begået af målmanden og/eller sparkeren ved udførelse af et straffespark – eller for tidlig indtræden i straffesparksfeltet af en anden spiller, som derefter tager aktivt del i spillet, hvis bolden kommer tilbage fra målstang, overligger eller målmand

b. Straffespark / ikke straffespark
• forseelser begået af det angribende hold i opspillet forud for straffesparket (hands-forseelse, forseelse mod en modspiller, offside, etc.)om bolden er ude af spil før situationen
• åstedet for forseelsen (inden for / uden for straffesparksfeltet)
• forkert dømt straffespark
• manglende dømt straffespark

c. Direkte udvisning (ikke anden advarsel)
• berøven af oplagt scoringsmulighed (især åstedet for forseelsen og andre spilleres position)
• spil, som i alvorlig grad er utilladeligt
• voldsom adfærd, at bide eller spytte efter en anden person
• brug af fornærmende, hånende eller upassende sprog eller eller udfører en tilsvarende handling.

d. Forveksling af spillere (advarsel eller udvisning)
Hvis dommeren straffer en forseelse og derefter tildeler en forkert spiller fra det pågældende hold en advarsel eller udvisning, kan identiteten på den spiller, som har forset sig, reviewes. Selve forseelsen kan ikke være genstand for review, medmindre det handler om en scoring, et muligt straffespark eller et direkte rødt kort (jfr. de tre punkter ovenfor).


3. Praktiske forhold

Anvendelsen af VAR under en kamp indebærer en række praktiske arrangementer.
• VAR-dommeren følger kampen i videokontrolrummet (VOR), sammen med en eller flere assisternede VAR-dommere.
• Afhængig af antal kameravinkler (og andre overvejelser) kan der være mere end én AVAR og RO.
• Kun autoriserede personer har adgang til VOR og til at kommunikere med VAR / AVAR / RO under kampen.
• VAR-dommeren har uafhængig adgang til TV-optagelser og replay-kontrol over dem.
• VAR-dommeren er forbundet til dommerteamets kommunikationssystem og kan høre alt, hvad de siger – VAR-dommeren kan kun kommunikere med dommeren ved at trykke på en knap (for at undgå, at dommerteamet bliver distraheret af kommunikationen i VOR)
• Hvis VAR-dommeren er optaget af et check eller review, kan AVAR kommunikere med dommeren, specielt hvis kampen skal afbrydes, eller for at sikre, at spillet ikke genoptages
• Hvis dommeren beslutter sig for et on-field-review og skal se gengivelser af situationen, udvælger VAR-dommeren de bedste vinkler og den bedste replay-hastighed. Dommeren kan bede om yderligere vinkler eller hastigheder.

4. Procedure

Oprindelig afgørelse
• Dommeren og de øvrige medlemmer af dommerteamet skal altid træffe en afgørelse i selve situationen (herunder eventuelle følgestraffe), som om der ikke var nogen VARdommer. Undtagelsen er, hvis dommerteamet har overset den oprindelige hændelse.
• Dommeren og de øvrige medlemmer af dommerteamet må ikke vælge ’ingen afgørelse’, eftersom dette vil føre til svag og ubeslutsom ledelse, for mange reviews og betydelige problemer, hvis teknologien skulle svigte.
• Dommeren på banen er den eneste person, som kan træffe den endelige afgørelse. VAR-dommeren har samme status som øvrige medlemmer af dommerteamet og kan kun hjælpe dommeren.
• At forsinke flagsignal eller fløjte for en forseelse er kun tilladt, hvis der foreligger en meget klar angrebsmulighed, hvor en spiller er ved at score eller har frit løb ind i eller mod modspillernes straffesparksfelt.
• Hvis en linjedommer forsinker sit flagsignal for en forseelse, skal han hæve flaget, hvis det angribende hold scorer, får tildelt et straffespark, frispark, hjørnespark eller indkast, eller fortsætter boldbesiddelsen, efter at det oprindelige angreb er afsluttet. I alle andre tilfælde afgør linjedommeren, om han vil hæve flaget, alt efter hvad spillet kræver.

Check

• VAR-dommeren checker automatisk TV-optagelser ved ethvert tilfælde af potentiel eller faktuel scoring, straffespark eller afgørelse om direkte udvisning samt mulige tilfælde af forveksling af spillere. Hertil anvendes forskellige kameravinkler samt hastigheder i langsom gengivelse.
• VAR-dommeren kan checke optagelserne i normal hastighed og/eller slow motion,, men generelt bør gengivelser i slow motion kun anvendes til faktuelle afgørelser, f.eks. hvor forseelsen fandt sted, eller spilleren var placeret, kontaktstedet ved fysiske forseelser og hands-forseelser, samt om bolden var ude af spil (herunder om bolden havde passeret mållinjen eller ej). Normal hastighed bør bruges til at fastslå intensiteten og kraften i en fysisk forseelse, eller ved en hands-forseelse.
• Hvis checket ikke indikerer en ’klar og åbenlys dommerfejl’ eller ’alvorlig hændelse, som er blevet overset’, er der normalt ingen grund til, at VAR-dommeren skal kommunikere med dommeren. Dette kaldes et ’silent check’, og her kan det undertiden hjælpe dommeren i hans virke på banen, hvis VAR bekræfter, at der ikke er sket nogen klar og åbenlys fejl.
• Hvis genoptagelsen af spillet skal forsinkes på grund af et check, vil dommeren markere dette ved tydeligt at holde en finger mod sit headset og markere med sin anden arm.
Denne markering skal holdes, indtil checket er afsluttet, da det indikerer, at dommeren modtager information fra VAR-dommeren eller et andet medlem af dommerteamet.
• Hvis checket resulterer i en sandsynlig ’klar og åbenlys dommerfejl’ eller ’alvorlig hændelse, som er blevet overset’, kommunikerer VAR-dommeren dette til dommeren, som herefter beslutter, om han ønsker et review af situationen.

• Hvis en VAR, AVAR eller Replay Operator / operatør ikke kan fortsætte (skade, pludselig sygdom e.l.)
• § 6 – ’Det øvrige dommerteam’ - foreskriver, at turneringsreglementer klart skal nævne, hvem der erstatter et medlem af dommerteamet, hvis vedkommende ikke er i stand til at påbegynde eller fortsætte sin opgave. I kampe med VAR omfatter det også Replay
Operators / operatører.
• Da funktionen som VAR / AVAR / RO kræver speciel træning og certificering, skal følgende være omfattet af turneringsreglementet:
• En VAR, AVAR eller RO, som bliver forhindret i at påbegynde eller fortsætte i sin funktion, må kun erstattes af en anden person, som er kvalificeret til den pågældende rolle
• Hvis der ikke kan findes nogen kvalificeret person som VAR eller RO, spilles / fortsætter kampen uden VAR
• Hvis der ikke kan findes nogen kvalificeret person til at erstatte AVAR, spilles / fortsætter kampen uden VAR, medmindre begge hold skriftligt tilkendegiver, at kampen kan spilles / fortsætte alene med VAR og RO.
• Dette sidste gælder ikke, hvis der er påsat to AVAR til kampen.

Review

• Dommeren kan tage initiativ til et review for en potentiel ’klar og åbenlys dommerfejl’ eller ’alvorlig hændelse, som er blevet overset’ , når
• VAR-dommeren (eller et andet medlem af dommerteamet) anbefaler et review
• Dommeren har mistanke om, at en alvorlig hændelse skjult for dommerteamet ikke er blevet registreret
• Hvis spillet allerede er standset, forsinker dommeren genoptagelsen.
• Hvis spillet ikke allerede er standset, afbryder dommeren spillet, når bolden er i neutralt område (normalt når intet af holdene er i en angrebsfase), og viser TV-markeringen.
• VAR-dommeren beskriver for dommeren, hvad der kan ses på TV-billederne, hvorefter dommeren
• viser TV-markeringen, hvis det ikke allerede er sket, går til review-området for at gense TV-billederne - on-field review (OFR) - før han træffer sin endelige afgørelse De øvrige medlemmer af dommerteamet genser ikke optagelserne, medmindre dommeren i helt særlige situationer beder dem om det eller
• træffer en endelig afgørelse baseret på dommerens eget skøn og oplysningerne fra VAR-dommeren – samt, hvor det er relevant – fra de øvrige medlemmer af dommerteamet (udelukkende VAR-review – faktuel afgørelse)
• Ved afslutningen af begge typer review skal dommeren vise TV-markeringen, umiddelbart efterfulgt af den endelige afgørelse.
• Hvad subjektive afgørelser angår, f.eks. voldsomheden i en tackling, generen af en modspiller ved offside, vurdering af hands-forseelser etc., er et on-field review (OFR) den passende løsning.
• Hvad rent faktuelle afgørelser angår, f.eks. åstedet for en forseelse, en spillers placering (offside), kontaktsted (hands-forseelse eller forseelse mod modspiller) er et review udelukkende foretaget af VAR-dommeren normalt tilstrækkeligt, men et on-field review (OFR) kan anvendes ved en faktuel afgørelse, hvis det ledelsesmæssigt er en fordel over for spillerne eller kampen som helhed, eller vil hjælpe med til at sælge afgørelsen (f.eks. en kampafgørende kendelse sidst i kampen).
• Dommeren kan bede om forskellige kameravinkler og replay-hastigheder, men generelt bør slow motion-replays kun anvendes til faktuelle afgørelser, f.eks. positionen for en forseelse eller spiller, kontaktsted (ved fysiske forseelser eller hands-forseelser), om bolden er ude af spil eller ej (herunder om der er scoret eller ej). Normal hastighed bør anvendes til at vurdere voldsomheden i en forseelse eller til vurdering af, om der foreligger en hands-forseeelse.
• Hvad angår afgørelser eller hændelser, der fører til scoring, straffespark / ikke straffespark eller udvisninger for at berøve en oplagt scoringsmulighed, kan det være nødvendigt at gense opspillet, der førte til situationen, herunder hvordan det angribende hold erobrede bolden.
• Fodboldloven tillader ikke, at en genoptagelse af spillet (hjørnespark, indkast osv.) kan
blive ændret, når spillet er genoptaget, så de kan ikke blive genstand for review.
• Hvis spillet er blevet standset og genoptaget, kan dommeren kun foretage et review og tildele passende følgestraffe, hvis det drejer sig om forveksling af spillere eller en mulig forseelse til udvisning for voldsom adfærd (spytte, bide eller ekstremt fornærmende, hånende eller upassende sprog).
• Processen ved et review bør foretages og afsluttes så effektivt som muligt, men den korrekte beslutning er vigtigere end den tid, som går med at nå frem til den. Derfor – og også fordi nogle situationer kan være komplicerede med adskillige elementer, der skal reviewes, er der ikke nogen tidsgrænse forbundet med review-processen.


Endelig afgørelse
• Når review-processen er afsluttet, skal dommeren vise TV-markeringen og meddele sin endelige afgørelse.
• Herefter vil dommeren tildele / fastholde / ændre / tilbagetrække enhver følgestraf, hvis det er relevant – og genoptage spillet efter fodboldlovens bestemmelser.


Spillere, reserver og officials på bænken
• Eftersom VAR-dommeren automatisk checker enhver situation eller hændelse, er det ingen grund til, at trænere eller spillere beder om et check eller review.
• Spillere, reserver og personer på bænken må ikke forsøge at påvirke eller gribe ind i review-processen, herunder også kommunikationen af den endelige afgørelse.
• Under review-processen skal spillerne forblive på banen – og reserver og personer på bænken forblive uden for banen.
• En spiller / reserve / udskiftet spiller / official, som overdrevent viser TV-markeringen eller bevæger sig ind i dommerens review-område, skal advares.
• En spiller / reserve / udskiftet spiller / official, som træder ind i videokontrolrummet (VOR), skal udvises.

Gyldigheden af en kamp
I princippet bliver en kamp ikke ugyldig, fordi
• VAR-teknologien ikke fungerer af tekniske årsager (svarende til reglerne om mållinjeteknologi)
• der forekommer forkerte afgørelser, hvor VAR-dommeren er involveret (eftersom VARdommeren er et medlem af dommerteamet)
• der forekommer afgørelse(r) om ikke at reviewe en hændelse
• der forekommer review af en hændelse, som ikke kan reviewes efter VAR-protokollen


Fodboldloven 23/24