§ 10 - Kampens resultat

Mål

Et mål er scoret, når hele bolden har passeret mållinjen mellem målstolperne og under overliggeren, forudsat at der ikke foreligger nogen lovovertrædelse af det hold, som har scoret.

Hvis et mål bliver flyttet eller væltet af det forsvarende holds spillere (inkl. målmanden), enten uforsætligt eller forsætligt, og dommerne konstaterer, at bolden helt har passeret mållinjen, og ville have gået i mål, såfremt målstolperne havde stået korrekt, skal dom-merne godkende målet.

Hvis målet blev flyttet eller væltet forsætligt, skal dommerne advare spilleren (spillerne) der begik forseelsen.

Hvis en spiller fra den angribende hold (inkl. målmanden), flyttet eller vælter målet skal dommerne ikke anerkende målet. Hvis forseelsen var forsætligt, skal spilleren (spillerne) advares.

Hvis målmanden kaster bolden direkte i modspillernes mål, skal modspillerne tildeles et målkast.

Hvis turneringsreglementet foreskriver, at i ungdoms, veteran, handicap og i Futsal breddefodbold målmanden ikke må kaste bolden over midten, skal dommerne dømme et indirekte frispark, såfremt målmanden kaster bolden direkte over midten. Det indirekte frispark tages hvor bolden passerede midterlinjen.

 

Ikke mål

Hvis en af dommerne markerer for mål, før bolden helt har passeret mållinjen, genoptages spillet ved, at dommerne lader bolden falde.

 

Kampens afgørelse

Det hold, der har scoret flest mål, har vundet kampen. Hvis begge hold scorer lige mange mål, eller der ingen mål scores, er kampen uafgjort.

Hvis et turneringsreglement foreskriver, at der skal udpeges en vinder efter en kamp eller kampe ude/hjemme, hvor stillingen er lige, er de eneste tilladte muligheder for at finde en vinder:

 • Reglen om udebanemål.
 • Forlænget spilletid på to lige lange halvlege, som hver ikke må være længere end 5 minutter.
 • Straffesparkskonkurrence

Disse tre muligheder kan kombineres.

 

Straffesparkskonkurrence

Straffesparkskonkurrence foretages efter kampens afslutning. Medmindre andet er nævnt, gælder de relevante del af Futsalloven under afvikling af en straffesparkskonkurrence.

Straffesparkskonkurrence er ikke en del af kampen.

En spiller som er blevet udvist (rødt kort) i kampen kan ikke deltage i straffesparkskonkurrencen.
Påtaler og advarsler (gul kort) som er tildelt i kampen, overføres ikke til straffesparkskonkurrencen.

Procedure:

Før straffesparkskonkurrencens begyndelse:

 • En spiller, som er blevet udvist (rødt kort) under kampen, må ikke deltage. Påtaler og advarsler (gult kort) tildelt under kampen nulstilles før straffesparkskonkurrencen.
 • Medmindre der er andre hensyn at tage (f.eks. baneforhold, kameraplaceringer, sikker-hed e.l.) eller specielle forhold i turneringsreglementet, trækker dommeren lod ved at kaste en mønt i vejret for at afgøre, ved hvilket mål sparkene skal tages.
 • Dommeren trækker igen lod ved at kaste en mønt i vejret, og holdet, der vinder lodtrækningen,­ vælger, om det vil sparke første eller sidste spark.
 • Alle spillere og reserver må deltage i straffesparkskonkurrencen. Spillere som er udgået på grund af skader og udviste spillere kan ikke deltage i straffesparkskonkurrencen.
 • Hvert hold er ansvarlig for at vælge blandt de mulige spillere og reserver, i hvilken rækkefølge­ de skal sparke. Dommeren skal ikke underrettes om rækkefølgen.
 • Hvis et hold ved kampens slutning, før eller under straffesparkskonkurrencen har flere spillere (herunder reserver) end det andet hold, skal holdet reducere antallet af spillere, så begge hold har lige mange, og dommerne skal underrettes om navn og nummer på de fravalgte spillere (reserver). Disse må ikke deltage i straffesparkskonkurrencen (und-tagen som beskrevet nedenfor).
 • En målmand, som bliver ude af stand til fortsætte før eller under en straffesparkskonkurrence, kan erstattes af en spiller eller reserve, som er blevet fravalgt for at sikre lige mange spillere på begge hold. Målmanden må ikke deltage yderligere, og må ikke sparke.
 • Hvis målmanden allerede har sparket, må hans afløser ikke sparke før næste runde straffespark, dvs. når alle andre har sparket.

Under straffesparkskonkurrencen.

 • Kun spillere, som er berettigede til deltagelse i konkurrencen, samt dommerne må forblive­ på banen under konkurrencen.
 • Alle spillere, undtagen sparkeren og de to målmænd, skal forblive i midtercirklen eller på modsatte banehalvdel, tæt på midterlinjen.
 • Målmanden, der er medspiller til sparkeren, skal opholde sig på den modsatte side af de to udskiftningszoner, på banen og på niveau med straffesparksmærket og mindst 5 meter derfra.
 • Alle spillere, der er berettigede til deltagelse i konkurrencen, kan skifte plads med ­målmanden under konkurrencen.
 • Et spark er afsluttet, når bolden holder op med at bevæge sig eller går ud af spil, eller dommeren standser spillet for en forseelse. Sparkeren må ikke røre bolden igen efter sparket.
 • Dommeren holder regnskab med de udførte spark.
 • Hvis målmanden begår en forseelse, og sparket som følge deraf skal tages om, skal målmanden tildeles en påtale – og i gentagelsestilfælde en advarsel.
 • Hvis målmanden begår en forseelse, og sparket som følge deraf skal tages om, skal målmanden tildeles en advarsel.
 • Hvis sparkeren straffes for en forseelse, som bliver begået, efter at dommeren har givet signal til, at sparket skal tages, noteres sparket som brændt, og sparkeren advares.
 • Hvis både målmanden og sparkeren begår fuldstændig samtidige forseelser, noteres sparket som brændt, og sparkeren advares
 • Hvis sparket brændes eller reddes, tages sparket om, og begge spillere advares.
 • Hvis sparkeren scorer, annulleres målet, sparket noteres som brændt, og sparkeren advares.
 • Hvis et hold under straffesparkskonkurrencen bliver reduceret, må det andet hold reducere
  tilsvarende. Dommerne skal informeres om navn og nummer på den (de) spillere eller reserver som er fravalgt. En spiller eller reserve som er fravalgt kan ikke længere deltage i straffesparkskonkurrencen (se dog ovenstående), hverken som spiller eller som målmand.

 

I henhold til nedenstående regler tager hvert hold fem spark.

 • Sparkene tages skiftevis af det ene og det andet holds spillere.
 • Hvert spark skal tages af en spiller, der ikke tidligere har sparket. Først når alle beretti-gede spillere på et hold har sparket, må en spiller fra samme hold tage sit andet spark.
 • Dette princip er gældende for enhver efterfølgende sekvens af spark, men et hold må skifte rækkefølgen af sparkere.
 • Hvis det ene hold, før begge har taget fem spark, har scoret flere mål, end det andet kan opnå, selv om det tog alle fem spark, skal konkurrencen ophøre.
 • Hvis stillingen er lige, efter at begge hold har taget fem spark, skal de fortsætte med at sparke i den samme rækkefølge, indtil det ene hold har scoret et mål mere end det andet­ på samme antal spark.
 • En straffesparkskonkurrence kan ikke udsættes på grund af en spiller, som har forladt banen. Spillerens spark vil blive betragtet som tabt (ikke scoring), hvis spilleren ikke er tilbage i tide til at tage sit spark.

Udskiftninger og udvisninger under straffesparkskonkurrencen:
• En spiller, reserve eller officials kan blive advaret eller udvist.
• En målmand, der udvises, skal erstattes af en spiller eller af en reserve.
• En spiller eller reserve, som ikke kan fortsætte, kan ikke erstattes (undtagen målmanden).
• Dommerne må ikke stoppe kampen, hvis et hold er reduceret til færre end tre spillere.

Udebanemål

Turneringsreglementet kan foreskrive om holdene skal spille både hjemme og ude. Hvis målscoren efter de to kampe en helt ens, tæller mål som er scoret på udebane dobbelt.

 

Futsalloven 2022/23