§ 12 - Utilladelig spillemåde

Der kan kun dømmes direkte og indirekte frispark eller straffespark for forseelser, som ­bliver begået, medens bolden er i spil.

Direkte frispark

Der dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller begår én af følgende forseelser mod en modspiller på en måde, som efter dommerens skøn er satset, hensynsløs eller med unødig stor kraft:

 • Angriber med skulderen.
 • Springer på.
 • Sparker eller forsøger at sparke.
 • Puffer
 • Slår eller forsøger at slå (omfatter også at nikke en skalle).
 • Tackler eller angriber med en anden del af kroppen.
 • Spænder ben eller forsøger at spænde ben.

Hvis en forseelse medfører fysisk kontakt, er straffen et direkte frispark eller straffespark.

Satset vil sige, at spilleren har udvist manglende forudseenhed eller handlet risikobetonet eller undladt at tage forholdsregler i sin kamp om bolden. Der skal ikke tildeles følgestraf.

Hensynsløst vil sige, at spilleren har handlet uden hensyntagen til den fare eller de konsekvenser, som hans modspiller kan udsættes for. Spilleren skal advares.

Unødig stor kraft vil sige, at en spiller er gået ud over den nødvendige kraftanvendelse og udsætter sin modspiller for fare. Spilleren skal udvises.

Der dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller begår én af følgende forseelser:

Begår en hands-forseelse (dette gælder ikke målmanden inden for eget straffesparksfelt).

 • Begår en forsætlig hands-forseelse der involverer spillerens hånd/arm og gør spillerens krop unaturlig større (bortset fra målmanden i eget straffesparksfelt)
 • Holder en modspiller
 • Bremser en modspiller med fysisk kontakt.
 • Bider eller spytter på eller efter en person på holdkortet eller et medlem af dommerteamet.
 • Kaster/sparker en genstand mod bolden, en modspiller eller et medlem af dommerteamet, eller rører bolden med en håndholdt genstand, eller forsætligt flytter målet, således der skabes kontakt mellem målet og bolden.

Ovenstående forseelser udgør akkumulerede frispark.

Se også forseelserne beskrevet i § 3.

 

Spille bolden med hånd eller arm

Armens øverste punkt defineres som på højde med armhulens udgangspunkt.

Det er ikke nødvendigvis en forseelse, hvis der kontakt mellem bold og arm / hånd.

Det er en forseelse, hvis en spiller fortsætligt:

 • Rører bolden med hånd/arm, for eksempel ved at bevæge hånden mod bolden.
 • Rører bolden med hånd/arm, når denne har gjort spilleren unaturligt større. En spiller anses for at have gjort sig unaturligt større, når positionen for arm/hånd ikke er en naturlig konsekvens af eller kan retfærdiggøres af spillerens bevægelse i den pågældende situation. Ved at have hånden/armen i den pågældende position, spiller den pågældende med risiko for, at bolden kan ramme hånd eller arm og dermed udgøre en forseelse.

Hvis målmanden rører bolden igen efter en igangsættelse (med eller uden arm/hånd), uden af nogen andre spillere har rørt bolden, dømmes indirekte frispark. Såfremt forseelsen stopper et lovende angreb eller berøver modspillere et mål eller en oplagt scoringsmulighed, skal målmanden sanktioneres.

Scorer i modspillernes mål:

 • Direkte fra en berøring med hånd eller arm, uanset om det er uforsætligt. Dette omfatter også målmanden.
 • Umiddelbart efter at bolden har rørt spillerens hånd/arm, uanset om det er tilfældigt.

Hvis der ikke bliver scoret umiddelbart efter at en spiller uforsætligt har rørt bolden med hånd/arm, skal spillet fortsætte, forudsat at berøringen med hånd/arm ikke har gjort spillerens krop unaturlig højere eller bredere.

Målmanden har uden for sit straffesparksfelt de samme begrænsninger som alle andre spillere med hensyn til at røre bolden med hånd/arm. Hvis målmanden ulovligt rører bolden med hånd/arm i eget straffesparksfelt, dømmes indirekte frispark uden følgestraf.

Indirekte frispark

Der dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis en spiller:

 • Spiller på en måde, som er farlig.
 • Spærrer vejen for en modspiller uden fysisk kontakt.
 • Ved ord eller handling protesterer ved brug af fornærmende, hånende eller upassende sprog og/eller tegn, eller andre verbale forseelser.
 • Forhindrer målmanden i at frigøre bolden til spil fra hænderne, eller sparker eller forsøger­ at sparke til bolden, når målmanden er i færd med at frigøre den til spil.
 • Er den ansvarlige for et forsøg på at omgå loven ved at spille bolden til målmanden med hoved, bryst, knæ etc. (også ved frispark). Dette gælder uanset om målmanden rører bolden med hænderne eller ej. Hvis målmanden er den ansvarlige skal han advares.
 • Scorer i modspillernes mål:
  • Direkte fra spillerens hånd/arm (herunder målmanden), forudsat at det var uforsætligt, og hånden/armen ikke gjorde spilleren krop unaturligt større.
  • Umiddelbart efter at have rørt bolden uforsætligt med spillerens hånd/arm, forudsat at hånden/armen ikke gjorde spillerens krop unaturligt større.

Hvis en spiller ikke scorer umiddelbart efter at have rørt bolden uforsætligt med hånd/ arm, skal spillet fortsættes, forudsat at hånden/armen ikke gjorde spillerens krop unaturlig større

 • Begår nogen anden forseelse, der ikke er nævnt i Futsal-loven, og for hvilken dommerne standser spillet for at advare eller udvise en spiller.

Der dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis en målmand begår én af følgende forseelser:

 • Har kontrol over bolden med hænderne eller fødderne på sin egen banehalvdel i mere end 4 sekunder.
 • Efter at have haft kontrol over bolden og spiller den – uanset hvor på banen – rører den igen på egen banehalvdel, efter at den forsætligt er spillet til egen målmand af en medspiller, uden at andre spillere har rørt eller spillet bolden, udløser ingen følgestraf.
 • Rører bolden med hænderne inden for sit eget straffesparksfelt, efter at en medspiller forsætligt har sparket bolden til ham med foden.
 • Rører bolden med hænderne eller armene inden for sit eget straffesparksfelt efter at den forsætligt er spillet til ham af en medspiller (inklusive fra et indspark).
 • Hvor turneringsregler for ungdom, veteraner, handicappede og Futsal breddefodbold ikke tillader at målmanden kaster bolden direkte over midterlinjen. (Indirekte frispark tages hvor bolden passerede midterlinjen)

En målmand anses for at have kontrol over bolden, når:

 • Bolden er mellem hans hænder, eller mellem hånden og en anden flade (f.eks. gulvet eller hans egen krop, men ikke målstolpen), eller hvis han rører bolden med nogen del af hænderne eller armene.
 • Han holder bolden i sin udstrakte, åbne hånd.
 • Han hånddribler eller luftdribler med bolden.

En målmand må ikke angribes af en modspiller, når han har kontrol over bolden med hænderne.

 

Farligt spil

Farligt spil defineres som enhver handling, hvor en spiller i sit forsøg på at spille bolden udsætter en anden eller sig selv for fare. Det omfatter også situationer, hvor en modspiller som følge af denne spillemåde undlader at spille bolden af frygt for, at der skal opstå en skade.

Et saksespark er tilladt, forudsat at det ikke efter dommerens skøn udsætter en modspiller for fare.

Spærre vejen for en modspiller uden fysisk kontakt

At spærre en modspiller vejen vil sige forsætligt at bevæge sig ind i modspillerens bane­ for at obstruere eller blokere, få modspilleren til at sænke farten eller fremtvinge et ­retningsskift, når ikke begge spillere har bolden inden for spilleafstand.

Alle spillere har ret til at indtage deres position på banen – at være i vejen for en modspiller er ikke det samme som forsætligt at bevæge sig ind i en modspillers løbebane.

En spiller må dække bolden ved at anbringe sig mellem modspilleren og bolden, hvis bolden er inden for spilleafstand, og modspilleren ikke holdes væk med armen eller kroppen. Hvis bolden er inden for spilleafstand, kan spilleren angribes lovligt med skulderen.

 

Spærre for modspiller

At spærre vejen for en modspiller kan anses for en lovlig taktisk spillemåde i Futsal, når blot spilleren, som spærrer vejen, står stille på det tidspunkt, hvor en eventuel kontakt opstår – og ikke forsætligt forårsager kontakten ved at bevæge eller strække sin krop ind i modspillerens bane - således at modspilleren har muligheden for at undvige spærringen. En spærring kan udføres mod en modspiller, uanset om denne er i besiddelse af bolden eller ej.

 

Følgestraffe

Dommeren har retten til at tildele disciplinære sanktioner fra det øjeblik han træder ind på banen for at kontrollere den før kampen, og indtil han forlader banen efter kampen, herunder pausen mellem kampen, ekstra spilletid og straffesparkskonkurrence

Hvis en spiller, reserve eller official før kampen begår en forseelse til udvisning, skal dommeren nægte den pågældende spiller, reserve eller official at deltage i kampen. Dommeren skal indberette enhver yderligere overtrædelse.

Hvis dommerne har brug for at advare en spiller, reserve eller official før kampen begynder, advarer de den pågældende verbalt, uden at vise et gult kort, og rapporterer det til de relevante myndigheder efter kampen.

Hvis den samme spiller, reserve eller officials, under kampen, begår en forseelse til en advarsel, skal dommerne vise spilleren, reserven eller officialen det gule kort. Dette tæller imidlertid ikke som en udvisning, idet det er det første gule kort som vises til vedkommende i kampen.

En spiller, reserve eller official, som begår en forseelse til advarsel eller udvisning, på eller uden for banen, eller mod en hvilken som helst person eller mod Futsalloven, straffes efter forseelsens karakter,

Det gule kort anvendes til at signalere en advarsel, og det røde kort anvendes til at signalere en udvisning.

Kun en spiller, reserve eller official kan få vist det gule eller røde kort.

Standsning af en igangsættelse for at vise et kort

Når dommeren har bestemt sig for at tildele en advarsel eller udvisning, må spillet ikke genoptages, før straffen er blevet tildelt.

Standsning af en igangsættelse for at vise et kort

Når dommeren har bestemt sig for at tildele en advarsel eller udvisning, må spillet ikke genoptages, før straffen er blevet tildelt, medmindre holdet vælger at tage et hurtigt frispark, har en klar scoringsmulighed, og dommeren ikke har påbegyndt proceduren ved følgestraffen. Følgestraffen tildeles ved næste standsning i spillet. Hvis forseelsen berøvede det angribende hold en oplagt scoringsmulighed, skal spilleren advares. Hvis forseelsen havde indflydelse på eller bremsede et lovende angreb, advares spilleren ikke.

 

Fordelsreglen

Hvis dommeren har anvendt fordelsreglen i forbindelse med en forseelse, som ville have medført en advarsel/udvisning, hvis spillet var blevet standset, skal denne advarsel/udvisning tildeles ved næste spilstop – bortset fra berøven af oplagt scoringsmulighed. I så fald advares spilleren for usportslig opførsel. Hvis forseelsen havde indflydelse på eller bremsede et lovende angreb, advares spilleren ikke.

Fordelsreglen bør ikke anvendes i situationer med spil, som i alvorlig grad er utilladeligt, voldsom adfærd, 2. advarsel eller der 6. akkumulerede frispark medmindre der foreligger en klar scoringsmulighed. Dommeren skal udvise spilleren ved næste spilstop, men hvis den pågældende spiller bolden eller angriber/generer en modspiller, skal dommeren standse spillet, udvise spilleren og genoptage spillet med et indirekte frispark, medmindre spilleren har begået en alvorligere forseelse.

Hvis fordelen anvendes, og der tildeles den anden advarsel til samme spiller eller en udvisning efter at et mål er scoret, fortsætter det sanktionerede hold med det samme antal spillere med en reserve, der erstatter den udviste spiller. Hvis et mål ikke scores, fortsætter holdet med en spiller færre.

Hvis en forsvarsspiller begår en holde-forseelse mod en angrebsspiller uden for straffesparksfeltet, og forseelsen strækker sig ind i straffesparksfeltet, dømmes straffespark.

 

Forseelser som skal straffes med en advarsel

 • En spiller skal advares, hvis han:
 • Forhaler en igangsættelse.
 • Ved ord eller handling protesterer.
 • Indtræder på, genindtræder på eller forsætligt forlader banen uden dommerens ­tilladelse eller overtræder proceduren ved udskiftning.
 • Overtræder afstandsreglen når spillet genoptages efter et hjørnespark, frispark eller indspark.
 • Gentagne gange overtræder spillets love (”gentagne” indebærer ikke noget bestemt antal).
 • Gør sig skyldig i usportslig opførsel.

 

En reserve skal advares, hvis han:

 • Forhaler en igangsættelse.
 • Ved ord eller handling protesterer.
 • Træder ind på banen og tilsidesætter proceduren for udskiftning.
 • Gør sig skyldig i usportslig opførsel.

Hvis der begås to separate forseelser, som hver skal straffes med en advarsel (selv om de indtræffer med kort mellemrum), skal det medføre to advarsler. F.eks. hvis en reserve træder ind på banen uden for udskiftningszonen og udfører en hensynsløs tackling eller bremser et lovende angreb.

 

Advarsel for usportslig opførsel

Der er forskellige tilfælde, hvor en spiller skal advares for usportslig opførsel, herunder hvis en spiller:

 • Forsøger at snyde dommeren, f.eks. ved at foregive en skade eller ved at lade som om, der er begået en forseelse mod ham (‘film’).
 • På en hensynsløs måde begår en forseelse, som skal straffes med direkte frispark.
 • Spiller bolden med hånden for at gribe ind i eller stoppe et lovende angreb.
 • Begår en forseelse for at gribe ind i eller stoppe et lovende angreb, undtagen hvor dommeren har dømt straffespark for en forseelse, som omfattede et forsøg på at spille bolden.
 • Spiller bolden med hånden i et forsøg på at score (uanset om det lykkes eller ej), eller forgæves med hånden forsøger at forhindre bolden i at gå i mål.
 • Stopper en bold med hånd/arm som ville være gået ind i målet, medens målet er forsvaret af målmanden.
 • Berøver modspillerne en oplagt scoringsmulighed ved en forseelse, som omfattede et forsøg på at spille bolden, og hvor dommeren har dømt straffespark. Laver ikke godkendte afmærkninger på banen.
 • Spiller bolden på vej ud af banen efter at have fået tilladelse til at forlade banen.
 • Viser manglende respekt for spillet.
 • Forsøger at omgå loven (også ved et frispark) ved at spille bolden til sin målmand med hoved, bryst, knæ osv., uanset om målmanden rører bolden med hænderne eller ej. Hvis målmanden er medansvarlig for at omgå loven, advares målmanden også.
 • Forsøger at omgå loven (også ved et frispark) ved at spille bolden til sin målmand med hoved, bryst, knæ osv., uanset om målmanden rører bolden med hænderne eller ej.
 • Med tilråb distraherer en modspiller under spillet eller ved en igangsættelse. Forsætligt flytter eller vælter målet (uden at berøve modspillerne et mål eller en scoringsmulighed).
 • Forsøger at få dommeren til at ændre sin kendelse for eksempel med henvisning til en storskærm, monitor eller vise VAR signalet.

 

Scoringsjubel

Spillere må juble, når der er scoret, men jubelen må ikke være overdreven, ligesom der ikke opfordres til indstuderet scoringsjubel. Jubelen må ikke medføre overdreven forhaling af tiden.

At forlade banen for at juble over et mål medfører ikke i sig selv advarsel, men det er afgørende, at spillerne er hurtigt tilbage på banen.

 

En spiller skal advares, uanset om målet anerkendes eller ej, hvis han:

 • Nærmer sig tilskuerne på en måde, der kan bringe sikkerheden i fare.
 • Gestikulerer eller handler på en provokerende, hånende eller ophidsende måde.
 • Dækker hoved eller ansigt med en maske eller tilsvarende.
 • Tager spilletrøjen af eller tildækker sit hoved med den.

 

Forseelser som skal straffes med udvisning

En spiller eller en udskiftningsspiller skal udvises, hvis han:

 • Berøver modspillernes et mål ved en hands-forseelse (dette gælder ikke målmanden i eget straffesparksfelt), eller ved at flytte eller vælte målet (således at dette forhindrer bolden i at passere mållinjen).
 • Berøver et mål eller en oplagt scoringsmulighed (såfremt målet ikke er forsvaret af den forsvarende målmand) for en modspiller, hvis generelle retning er mod målet hos den spiller, som begår den forseelse, som skal straffes med et frispark (se dog undtagelser nedenfor).
 • Gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt.
 • Bider eller spytter på eller efter en modspiller eller nogen anden person.
 • Gør sig skyldig i voldsom adfærd.
 • Bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn.
 • Modtager sin anden advarsel i kampen.

En spiller eller reserve, som er blevet udvist skal forlade banen, det tekniske område og disses umiddelbare nærhed.

 

Berøven af oplagt scoringsmulighed

Hvis en spiller berøver det andet hold et mål eller en oplagt scoringsmulighed ved en hands-forseelse, skal spilleren udvises, uanset hvor forseelsen fandt sted.

Hvis en spiller begår en forseelse mod en modspiller, som berøver denne en oplagt scoringsmulighed, og dommeren dømmer straffespark, skal spilleren advares, hvis forseelsen indebar et forsøg på at spille bolden. I alle andre tilfælde (f.eks. holde, puffe, ingen mulighed for at spille bolden etc.), skal spilleren udvises.

En spiller, udvist spiller, reserve eller en official, som træder ind på banen uden at have fået tilladelse fra en af dommerne, eller overtræder proceduren for udskiftning, og får indflydelse på spillet ved at berøve modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulighed, gør sig skyldig i en forseelse til udvisning.

Dommeren skal tage følgende i betragtning ved sin vurdering af, om der foreligger berø-ven af oplagt scoringsmulighed:

 • Afstanden mellem forseelsen og målet.
 • Sandsynligheden for at bevare eller opnå kontrol over bolden.
 • Forsvarsspillernes antal og placering, og målmandens placering.
 • Om målet forsvares eller ikke.

Hvis en målmand er lige akkurat foran sit eget mål, kan der ikke foreligge nogen berøven af oplagt scoringsmulighed, også selvom de øvrige kriterier for berøven er tilstede.

Hvis en målmand begår en forseelse som berøver modspillerne en oplagt scoringsmulighed eller berøver en modspiller et mål ved at begå en hands-forseelse udenfor eget straffesparksfelt, og målet ikke er forsvaret eller kun forsvaret af en medspiller bag ved målmanden, gør målmanden sig skyldig i berøvelse af oplagt scoringsmulighed.

Hvis antallet af angrebsspillere er det samme eller større end antallet af forsvarende spillere (bortset fra målmanden) når målet ikke er forsvaret af målmanden, skal det betragtes som berøvelse af oplagt scoringsmulighed.

Hvis en forsvarende spiller begår en forseelse uden at forsøge at spille bolden (f.eks. holde, puffe, ingen mulighed for at spille bolden etc.) og antallet af angrebsspillere er større end antallet af forsvarende spillere, skal dette betragtes som berøvelse af en oplagt scoringsmulighed, også selvom målet er forsvaret af målmanden.

Hvis en reserve, udvist spiller eller en officials berøver modspillere et mål eller berøver modspillere en oplagt scoringsmulighed ved en hands-forseelse, eller en forseelse der kan straffes med et frispark, reduceres antallet af spillere i henhold til § 3

Spil, som i alvorlig grad er utilladeligt

En tackling eller et angreb, som bringer modspillerens sikkerhed i fare eller udføres med unødig stor kraft eller brutalitet, skal betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt.

Enhver spiller, som springer på en modspiller forfra, fra siden eller bagfra med ét eller begge ben og gør det med unødig stor kraft eller bringer modspillerens sikkerhed i fare, gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt, og skal udvises.

 

Voldsom adfærd

Voldsom adfærd foreligger, når en spiller anvender eller forsøger at anvende unødig stor kraft eller brutalitet mod en modspiller, uden at det sker i kamp om bolden. Voldsom adfærd foreligger også ved en tilsvarende handling mod en medspiller, official, medlem af dommerteamet, tilskuer eller nogen anden person. Det er ikke afgørende, om der opstår fysisk kontakt.

Voldsom adfærd kan opstå enten på banen eller uden for banen, uanset om bolden er i spil eller ikke.

Fordelsreglen bør ikke anvendes i forbindelse med voldsom adfærd, medmindre der foreligger en meget klar mulighed for at score et mål. I sådan en situation, skal dommerne udvise spilleren der har begået forseelsen for voldsom adfærd næste gang bolden er ude af spil.

Dommerne skal tage med i overvejelserne, at voldsom adfærd ofte fører til massekonfrontation mellem spillerne, og dommerne skal derfor imødegå dette ved hurtig indgriben og straffe de involverede.

En spiller eller reserve som er skyldig i voldsom adfærd skal udvises.

 

Officials

Hvis der begås en forseelse i udskiftningszonen, og den pågældende official eller reserve ikke kan identificeres, er det cheftræneren i det tekniske område, som straffes.

 

Påtale til official

Følgende forseelser vil normalt medføre en påtale:

 • At træde ind på banen på en respektfuld og ikke konfronterende måde.
 • At undlade at samarbejde med et medlem af dommerteamet, f.eks. ved at ignorere en opfordring eller instruks fra en assisterende dommer
 • Ved ord eller handling at udtrykke mindre uenighed med en kendelse
 • Fra tid til anden at forlade det tekniske område uden at begå nogen yderligere overtrædelse.

Gentagne eller overdrevne forseelser bør medføre en advarsel eller udvisning.

 

Advarsel til official

 • Følgende forseelser er eksempler på forseelser, der vil medføre en advarsel:
 • Tydeligt eller gentagne gange ikke at respektere afgrænsningen af holdets tekniske område
 • At forhale en igangsættelse, som skal foretages af ens eget hold
 • Forsætligt at bevæge sig ind i modspillernes tekniske område, uden at det sker med konfrontation som formål
 • At protestere ved ord eller handling, f.eks ved at kaste med eller sparke til drikke­ dunke eller andre genstande, eller ved at gestikulere på en måde, som viser klar mangel­ på respekt for dommerteamet, f.eks. ved at klappe sarkastisk
 • Overdrevent eller gentagne gange ved fagter at appellere for et gult eller rødt kort At gestikulere eller handle på en provokerende eller ophidsende måde
 • Vedvarende uacceptabel opførsel, herunder gentagne gange at begå forseelser, der skal straffes med en påtale
 • At udvise mangel på respekt for spillet.

Udvisning til official

Følgende forseelser er eksempler på forseelser, som vil medføre udvisning:

 • At forhale en igangsættelse for modspillerne, f.eks. ved at holde fast i bolden, sparke bolden væk eller lægge hindringer i vejen for en spiller.
 • Med vilje at forlade det tekniske område for at protestere mod eller gå i rette med et medlem af dommerteamet eller for at handle på en provokerende eller ophidsende måde.
 • At bevæge sig ind i modspillernes tekniske område på en aggressiv eller konfron­tationssøgende måde.
 • Med vilje kaste eller sparke en genstand ind på banen.
 • At træde ind på banen for at konfrontere et medlem af dommerteamet (dette gælder også ved pausen og ved kampens afslutning) – eller for at få indflydelse på spillet, en modspiller eller et medlem af dommerteamet.
 • At opføre sig fysisk eller aggressivt (herunder at spytte eller bide) over for en spiller, reserve eller official fra det modsatte hold, et medlem af dommerteamet, en tilskuer eller nogen anden person (f.eks. en bolddreng, sikkerheds eller turneringsofficial, etc.).
 • At modtage sin anden advarsel i samme kamp.
 • At bruge fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn.
 • At anvende uautoriseret elektronisk udstyr eller kommunikationsudstyr og/eller op-føre sig upassende som følge af anvendelsen af elektronisk udstyr eller kommunikationsudstyr.
 • At udvise voldsom adfærd.

 

Kast med genstande

I alle tilfælde tager dommerne passende disciplinær straf i anvendelse.

 • Hvis forseelsen er udført hensynsløst, advarer dommerne personen for usportslig opførsel.
 • Hvis forseelsen er udført med unødig stor kraft, udviser dommerne personen for voldsom adfærd.

 

Spillets igangsættelse efter utilladelig spillemåde og usportslig opførsel

Hvis bolden er ude af spil, genoptages spillet med den pågældende igangsættelse.

Hvis bolden er i spil, og en spiller begår en fysisk forseelse på banen mod:

 • En modspiller, dømmes direkte frispark eller straffespark.
 • En medspiller, reserve, udvist spiller, official eller et medlem af dommerteamet – dømmes direkte frispark eller straffespark.
 • En hvilken som helst anden person, lader dommerne bolden falde.

Alle verbale forseelser straffes med indirekte frispark.

 

Hvis bolden er i spil, og:

 • En spiller begår en forseelse uden for banen mod et medlem af dommerteamet, eller en modspiller, reserve, udvist spiller eller official, eller

en reserve, udvist spiller eller official begår en forseelse mod, eller blander sig i forhold til en modspiller eller et medlem af dommerteamet uden for banen.

Genoptages spillet med et frispark fra det punkt på grænselinjen, som er nærmest det sted, hvor forseelsen eller indblandingen skete. Der dømmes straffespark, hvis det er en forseelse, som skal straffes med direkte frispark, og punktet er i straffesparksfeltet for den spiller, som har forset sig.

Hvis en reserve, udvist spiller eller en officials begår en forseelse til direkte frispark tæller dette som et akkumuleret frispark imod holdet.

Hvis en spiller begår en forseelse uden for banen mod en spiller, reserve eller official fra eget hold, genoptages spillet med et indirekte frispark fra det punkt på grænselinjen, som er nærmest det sted hvor forseelsen skete.

Hvis dommeren standser spillet for en forseelse begået af en spiller – på banen eller udenfor – mod en spillet uvedkommende, genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde – medmindre der dømmes frispark, fordi spilleren har forladt banen uden dommerens tilladelse.

Hvis en spiller rører bolden med en håndholdt genstand (støvle, benskinne etc.) genoptages spillet med et direkte frispark eller et straffespark.

Hvis en spiller på eller uden for banen kaster eller sparker en genstand (bortset fra kamp-bolden) mod en modspiller, eller kaster eller sparker en genstand, herunder bolden, mod en reserve, udvist spiller, official, et medlem af dommerteamet, eller bolden, genoptages spillet med et direkte frispark fra det sted, hvor genstanden ramte eller ville have ramt personen eller bolden. Hvis dette punkt er uden for banen, tages frisparket på det nærmeste punkt på grænselinjen. Der dømmes straffespark, hvis punktet er i straffesparksfeltet for den spiller, som har forset sig.

Hvis en reserve, spiller, udvist spiller, en spiller, som midlertidigt har forladt banen, eller en official kaster eller sparker en genstand ind på banen, og denne får indflydelse på spillet, en modspiller eller et medlem af dommerteamet, genoptages spillet med et direkte frispark fra det sted, hvor genstanden fik indflydelse på spillet, ramte eller ville have ramt modspilleren, medlemmet af dommerteamet eller bolden (der dømmes straffespark, hvis punktet er i straffesparksfeltet for den spiller, som har forset sig).

 

Futsalloven 2022/23