§ 14 - Straffespark

Der dømmes straffespark, hvis en spiller begår en forseelse, som skal straffes med direkte frispark, i sit eget straffesparksfelt eller uden for banen som en del af spillet som beskrevet i § 3 og § 12.

Der kan scores direkte på straffespark.

 

Procedure

Bolden skal ligge stille på straffesparksmærket, og målstolper, overligger og målnet skal være i ro.

Det skal tydeligt tilkendegives, hvem der skal sparke.

Den forsvarende målmand skal forblive på mållinjen mellem målstolperne med front mod sparkeren, og uden at røre målstolper og overligger, indtil sparket er taget.

De øvrige spillere skal befinde sig:

 • På banen.
 • Uden for straffesparksfeltet.
 • Bag ved straffesparksmærket.
 • Mindst 5 meter fra straffesparksmærket.

Efter at spillerne har taget opstilling i overensstemmelse med loven, giver en af dommerne tegn til straffesparkets udførelse.

Sparkeren skal sparke bolden fremad. Det er tilladt at sparke bolden med hælen, forudsat at bolden sparkes fremad.

Når bolden sparkes, skal den forsvarende målmand have mindst en del af den ene fod på eller i luften i flugt med mållinjen.

Bolden er i spil, når bolden er sparket fremad, og den klart bevæger sig.

Sparkeren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller.

Der lægges tid til, for at et dømt straffespark kan blive taget, såvel i begge halvlege som i begge halvlege i en evt. forlænget spilletid.

Et spark er afsluttet, efter at bolden er sat korrekt i spil, og en af følgende situationer opstår:

 • Bolden stopper med at bevæge sig eller går ud af spil.
 • Bolden spilles af en anden spiller end den forsvarende målmand (herunder sparkeren).
 • Dommerne stopper spillet for en forseelse begået af sparkeren eller sparkerens hold.

Hvis en forsvarende spiller (herunder målmanden) begår en forseelse, og straffesparket ikke går i mål, tages det om.

 

Overtrædelser/straffebestemmelser

Når dommeren har givet signal til, at straffesparket kan tages, skal sparket udføres.

Hvis sparket ikke udføres, kan en af dommerne tildele følgestraffe, før han igen giver signal til udførelsen.

Hvis én af følgende situationer opstår, inden bolden er i spil.

Sparkeren eller én af hans medspillere overtræder spillets love:

 • Hvis bolden går i mål, tages sparket om.
 • Hvis bolden ikke går i mål, standser dommerne spillet, som genoptages med et indirekte frispark til det forsvarende hold.

Undtagen følgende tilfælde, hvor dommeren standser spillet og dømmer et indirekte frispark til det forsvarende hold, uanset om bolden er gået i mål eller ej:

 • Bolden sparkes bagud.
 • En medspiller til den udpegede sparker, udfører straffesparket. Dommerne advarer den spiller, som udførte sparket.
 • Sparkeren har afsluttet sit tilløb og finter ved at foregive at sparke til bolden. Det er indtil da tilladt at finte i tilløbet. Dommeren advarer sparkeren.

Målmanden overtræder spillets love:

 • Hvis bolden går i mål, anerkendes målet
 • Hvis bolden ikke rammer målet eller springer tilbage fra målstang eller overligger, tages sparket kun om, hvis målmandens forseelse tydeligt påvirkede sparkeren.
 • Hvis målmanden er årsagen til, at bolden ikke går i mål, tages sparket om.

Hvis målmandens forseelse betyder, at sparket skal tages om, tildeles han en påtale for denne første forseelse. Hvis den samme spiller efterfølgende begår nogen forseelse i spillet, skal spilleren advares.

Hvis en spiller fra hvert hold begår en forseelse, tages sparket om, undtagen hvis en spiller begår en mere alvorlig forseelse (f. eks ulovlig finte).

 • Hvis en medspiller til målmanden overtræder spillets love:
 • Hvis bolden går i mål, anerkendes målet
 • Hvis bolden ikke går i mål, tages sparket om.

Hvis både målmanden og sparkeren begår fuldstændig samtidige forseelser:

 • Tildeles sparkeren en advarsel, og spillet genoptages med et indirekte frispark til det forsvarende hold.

En modspiller som spærrer vejen for en spiller som skal sparke straffesparket skal advares, også selv om spilleren før sparket var 5 meter væk.

Hvis, efter at straffesparket er taget, sparkeren rører bolden igen, før den er rørt af nogen anden spiller:

 • Dømmes indirekte frispark til modspillerne (direkte firspark hvis det er en hands-forseelse).

Hvis bolden røres af en uvedkommende, og bolden bevæger sig fremad mod målet:

 • Tages sparket om, medmindre bolden går i mål, og indblandingen ikke forhindrede den forsvarende målmand eller en forsvarsspiller i at kunne spille bolden (også selvom der er kontakt med bolden), medmindre indblandingen var fra det angribende hold.

Bolden returnerer ind på banen fra målmanden, overliggeren eller målstolperne, og bliver rørt af noget uvedkommende:

 • Dommerne stopper spillet.
 • Spillet igangsættes ved at lade bolden falde, hvor den blev rørt af det uvedkommende.

 

Futsalloven 2022/23