§ 15 - Indspark

Indspark
Et indspark er en igangsættelse.

Et indspark dømmes:

 • når hele bolden har passeret sidelinjen, enten i luften eller på gulvet eller har ramt loftet i hallen.

og tages:

 • af en spiller fra det hold, som ikke sidst har rørt bolden.

Der kan ikke scores direkte på et indspark.

Spillernes placering:
Modspillerne skal:

 • være på banen.
 • være mindst 5 m fra det sted på sidelinjen, hvorfra indsparket tages.


Udførelse

Der findes kun én udførelse:

 • indspark.

I det øjeblik boldes spilles, skal sparkeren:

 • have en fod på sidelinjen eller på gulvet uden for banen.
 • sparke til bolden, der skal ligge stille, enten på det sted på banen, hvor bolden gik ud af banen, eller på gulvet udenfor og højest 25 cm. fra dette sted.
 • sætte bolden i spil inden for 4 sekunder efter at han er klar til det. 

Bolden er i spil, når den er kommet ind på banen.

Overtrædelser/Straffebestemmelser
Hvis et indspark skal tages og en modspiller er tættere på bolden end den foreskrevne afstand:

 • tages sparket om af det samme hold, og modspilleren advares, med mindre fordelsreglen anvendes, eller en modspiller til det hold, som tager indsparket begår en forseelse, som skal straffes med frispark eller straffespark

Hvis en modspiller usportsligt distraherer eller generer spilleren i at tage indsparket:

 • skal modspilleren advares for usportslig opførsel.

For enhver anden overtrædelse:

 • tages sparket om af en modspiller.

Indspark tages af en anden spiller end målmanden:
Hvis sparkeren – efter at bolden er i spil – rører bolden igen (undtagen med hånd/arm), før den har rørt en anden spiller:

 • dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået,jf. dog §13.

Hvis sparkeren – efter at bolden er i spil – forsætligt rører bolden med hånd/arm, før den har rørt en anden spiller:

 • dømmes direkte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13, og holdet noteres for et akkumuleret frispark.
 • dømmes straffespark, hvis forseelsen er begået af sparkeren i hans eget straffesparksfelt, og holdet noteres for et akkumuleret frispark.

Indspark taget af målmanden:
Hvis målmanden – efter at bolden er i spil – rører bolden igen (undtagen med hånd/ arm), før den har rørt en anden spiller:

 • dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13.

Hvis målmanden – efter at bolden er i spil – forsætligt rører bolden med hånd/arm, før den har rørt en anden spiller:

 • dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået udenfor eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13, og holdet noteres for et akkumuleret frispark.
 • dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået i eget straffesparksfelt. Sparket tages på straffesparksfeltets grænselinje nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået (dog ikke mållinjen), jf. dog § 13.