§ 16 - Målkast

Der dømmes målkast, når hele bolden har passeret mållinjen, enten i luften eller på gulvet, når bolden sidst har rørt en spiller fra det angribende hold, og der ikke er scoret.

Der kan ikke scores direkte på målkast. Hvis bolden kastes direkte i eget mål, dømmes hjørnespark til modspillerne. Hvis bolden kastes direkte i modspillernes mål, dømmes målkast til modspillerne.

 

Procedure

  • Bolden skal kastes fra et hvilket som helst sted inden for straffesparksfeltet af målmanden fra det forsvarende hold.
  • Bolden er i spil, når den er kastet, har sluppet målmandens hånd/hænder, og klart har bevæget sig.
  • Bolden skal sættes i spil indenfor 4 sekunder, når holdet er klar til dette, eller efter at dommeren har signaleret, at holdet skal sætte bolden i spil.
  • Modspillerne skal forblive uden for straffesparksfeltet, indtil bolden er sat i spil.

 

Overtrædelser/straffebestemmelser

Hvis målmanden, der tog målkastet, spiller bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark.

Hvis målmanden begår en hands-forseelse:

  • Dømmes direkte frispark, hvis forseelsen blev begået udenfor straffesparkfeltet.
  • Dømmes indirekte frispark hvis forseelsen blev begået i målmandens straffesparksfelt.

Hvis der er modspillere i straffesparksfeltet, da målkastet blev taget, fordi de ikke havde tid til at forlade det, lader dommerne spillet fortsætte. Hvis modspillere, som er i straffesparksfeltet, rører eller forsøger at erobre bolden, før den er i spil, tages sparket om.

Hvis en spiller løber ind i straffesparksfeltet, før bolden er i spil, og begår en forseelse mod en modspiller, eller der begås en forseelse mod ham, tages målsparket om. Spilleren, som begår forseelsen, advares eller udvises, alt efter forseelsens karakter.

Hvis turneringsregler for ungdom, veteraner, handicappede og Futsal breddefodbold ikke tillader at målmanden kaster bolden direkte over midterlinjen, tildeles modspillere et indirekte frispark, hvor bolden passerede midterlinjen.

Hvis et målkast ikke tages indenfor 4 sekunder, tildeles det modsatte hold et indirekte frispark, på den af straffesparksfeltets grænselinje, der er tættest på og parallelt med sidelinjen

For enhver anden overtrædelse af denne paragraf tages målsparket om.

 

Futsalloven 2022/23