§ 17 - Hjørnespark

Der dømmes hjørnespark, når hele bolden har passeret mållinjen, enten i luften eller på gulvet, når bolden sidst har rørt en spiller fra det forsvarende hold, og der ikke er scoret.

Der kan scores direkte på hjørnespark, men kun i modspillernes mål. Hvis bolden sparkes direkte i eget mål, dømmes hjørnespark til modspillerne.

 

Udførelse

  • det øjeblik bolden sættes i spil, må kun sparkeren være udenfor banen (medmindre andet er bestemt i FUTSAL loven).
  • Bolden skal placeres i hjørnefeltet nærmest det hjørne hvor bolden passerede mållinjen.
  • Bolden skal ligge stille og sparkes af en spiller fra det angribende hold.
  • Bolden skal sættes i spil inden for 4 sekunder, når holdet er klar til dette, eller efter at dommeren har signalet, at holdet skal sætte bolden i spil.
  • Bolden er i spil, når sparket er taget, og bolden klart bevæger sig
  • Modspillerne må ikke komme nærmere hjørnefeltets bue end 5 meter, før bolden er i spil.

 

Overtrædelser/straffebestemmelser

Hvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis sparkeren begår en hands-forseelse:

  • Dømmes direkte frispark.
  • Dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i sparkerens straffesparksfelt, med-mindre det var målmanden, der sparkede. I så fald dømmes indirekte frispark.

Hvis en spiller ved udførelsen af et korrekt hjørnespark forsætligt sparker bolden ind på en modspiller for at kunne spille den igen, og dette ikke sker på en satset eller hensynsløs måde eller med unødig stor kraft, lader dommeren spillet fortsætte.

Hvis en medspiller til sparkeren er uden for banen for at distrahere eller er til gene for modspillerne, - eller for at indtage en fordelagtig position, når bolden sparkes ind, tildeles det modsatte hold et indspark og den skyldige spiller advares.

For enhver anden overtrædelse af denne paragraf, herunder om hjørnesparket tages indenfor 4 sekunder, som bliver begået af det hold som tager hjørnesparket dømmes målkast til det forsvarende hold.

 

Futsalloven 2022/23