§ 3 - Spillernes antal

Spillere
En kamp spilles af to hold, som hvert består af højst 5 spillere på banen. En af disse skal være målmand.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene er færre end 3 spillere.

En kamp skal afbrydes, hvis et af holdene er færre end 3 spillere på banen.

Officielle kampe

Det maksimalt tilladte antal af udskiftningsspillere i en hvilken som helst kamp under FIFA er 9.

Der er ingen begrænsninger for antallet af udskiftninger i løbet af en kamp.

Andre kampe

I A-landskampe kan der benyttes op til 10 udskiftningsspillere.

I alle andre kampe kan der indsættes flere udskiftningsspillere, forudsat at:

 • de to hold er enige om et maksimumantal.
 • dommerne er underrettet før kampen.

Alle kampe

I alle kampe skal spillernes navne samt udskiftningsspillernes navne opgives til dommerne før kampens begyndelse – uanset om de er til stede eller ej. Udskiftningsspillere, hvis navne ikke er oplyst til dommerne på dette tidspunkt, må ikke deltage i kampen.

Procedure ved udskiftning

En udskiftning må foretages på et hvilket som helst tidspunkt, uanset om bolden er i eller ude af spil, forudsat at følgende betingelser bliver overholdt:

 • spilleren, der forlader banen, skal gøre det via sit eget holds udskiftningszone – med mindre undtagelser er nævnt i Futsalloven.
 • udskiftningsspilleren, der bliver skiftet ind, må først træde ind, når spilleren, som skal udskiftes, har passeret sidelinjen.
 • udskiftningsspilleren skal indtræde via sit eget holds udskiftningszone.
 • En udskiftning er foretaget, når udskiftningsspilleren træder ind på banen via sin egen udskiftningszone. Den indskiftede spiller skal give sin overtrækstrøje til den spiller, som bliver udskiftet, medmindre denne udskiftningsspiller forlader banen et andet sted som loven giver tilladelse til. I disse tilfælde skal den indskiftede spiller give overtrækstrøjen til tredjedommeren.
 • fra dette øjeblik betragtes udskiftningsspilleren som spiller og spilleren, han erstatter, som udskiftningsspiller.
 • en spiller, der er blevet udskiftet, må gerne komme tilbage på banen som udskiftning for en anden spiller.
 • en udskiftningsspiller er underlagt dommernes autoritet og myndighed, uanset om vedkommende er på banen eller ej.
 • hvis en halvleg forlænges for at et straffespark, et spark fra det andet straffesparksmærke eller et direkte frispark uden mur kan blive taget, er det kun det forsvarende holds målmand, der kan skifte plads med en udskiftningsspiller.

Udskiftning af målmanden

 • enhver udskiftningsspiller må skifte plads med målmanden uden at meddele dette til dommerne, og uden at der er et stop i spillet.
 • enhver spiller må skifte plads med målmanden, forudsat at der er en standsning i spillet, og at dommerne er underrettet, før skiftet finder sted.
 • en spiller eller en udskiftningsspiller, der erstatter en målmand, skal bære en målmandstrøje med spillerens eget nummer på ryggen.

Overtrædelser/straffebestemmelser

Hvis en udskiftningsspiller under en udskiftning træder ind på banen, før den spiller, som skal udskiftes, har forladt banen, eller en udskiftningsspiller træder ind på banen uden for udskiftningszonen, skal:
 • spillet standses (med mindre fordelsreglen kan anvendes).
 • udskiftningsspilleren advares for ulovlig indtræden og beordres til at forlade banen.

Spillet genoptages med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset (jf. dog §13).

Hvis udskiftningsspilleren eller hans hold også begår en anden forseelse, sættes spillet i gang i henhold til bestemmelserne i ’Internationale fortolkninger og danske afgørelser ’, (§3).

Hvis den spiller, der skal erstattes under en udskiftning, forlader banen af årsager, der ikke er nærmere angivet i Futsalloven, eller forlader banen andre steder end i egen udskiftningszone skal:
 • spillet standses (med mindre fordelsreglen kan anvendes).
 • spilleren advares for at træde ulovligt ud.

Spillet genoptages med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset (jf. dog §13).

For enhver anden overtrædelse af denne paragraf skal:
 • de involverede spillere advares.
 • spillet genoptages med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da spillet blev standset (jf. dog §13). I særlige tilfælde sættes spillet i gang i henhold til bestemmelserne i ’Internationale fortolkninger og danske afgørelser’, (§3).

Udviste spillere og udskiftningsspillere

En spiller, som er udvist inden kampens begyndelse, kan kun erstattes af en af de navngivne udskiftningsspillere.

En navngiven udskiftningsspiller, som bliver udvist før eller efter kampens begyndelse, kan ikke erstattes.

En udskiftningsspiller må træde ind på banen, 2 minutter efter at en medspiller er blevet udvist, forudsat han har tilladelse fra tidtageren eller 3. dommeren – medmindre der bliver scoret et mål, før de 2 minutter er udløbet. I dette tilfælde gælder følgende:
 • hvis der er 5 spillere mod 4, og holdet med det højeste antal spillere scorer et mål, må holdet med de 4 spillere blive fuldtalligt.
 • hvis begge hold spiller med 3 eller 4 spillere, og der bliver scoret et mål, forbliver begge hold med samme antal spillere.
 • hvis der er 5 spillere mod 3, eller 4 mod 3, og holdet med det højeste antal spillere scorer et mål, må holdet med 3 spillere kun blive forøget med 1 spiller.
 • hvis holdet, der scorer, er det hold med det færreste antal spillere, fortsætter kampen uden ændring i antallet af spillere.