§ 7 - Spilletid

Halvleg

Kampen deles i to halvlege på hver 20 minutter, som kun må reduceres hvis det er tilladt jfr. turneringsreglementet.

 

Afslutning af halvlege

Tidtageren signalerer afslutningen på hver 20 minutters halvleg (og på den forlængede spilletids halvleg) med et akustisk signal:

 • Halvlegen er forbi når det akustiske signal har lydt, også selvom dommerne ikke fløjter kampen af.
 • Hvis et direkte frispark, startende med det 6. akkumulerede frispark eller et straffespark er blevet tildelt, og halvlegen er ved at slutte, forlænges halvlegen indtil det direkte frispark eller straffesparket er taget. Sparket er afsluttet, når følgende sker, efter at bol-den har været sat korrekt i spil:
  • Bolden stopper eller forlader banens grænselinjer.
  • Bolden spilles af en anden spiller (herunder sparkeren), men ikke den forsvarende målmand.
  • Dommerne stopper spillet for en forseelse begået af sparkeren eller sparkerens hold.
 • Et mål som scores i overensstemmelse med § 1 eller § 10 efter halvlegens udløb, som tidtageren har indikeret med det akustiske signal, kan kun godkendes i de ovennævnte situationer.
 • Hvis en forsvarende spiller begår en forseelse inden sparket er afsluttet, fortsætter dommerne spillet ved at tildele en ny igangsættelse eller efter behov tildele yderligere et akkumuleret straffespark eller et straffespark i overensstemmelse med Futsal Loven

Halvlegenes længde kan ikke i andre tilfælde forlænges.

Time-out

Holdene har ret til at bede om en 1 minuts time-out i hver halvleg.

Følgende betingelser er gældende:

 • Holdenes officials er bemyndigede til at bede 3. dommeren – eller tidtageren, hvis der ikke er en 3. dommer – om en 1 minuts time-out ved at benytte det udleverede skilt.
 • Tidtageren signalerer tilladelsen til time-out, når det hold, der har anmodet om time-out er i boldbesiddelse, og bolden er ude af spil, ved at benytte en fløjte eller et aku-stisk signal, der adskiller sig fra dommernes.
 • Under time-out:
 • Kan spillerne forblive på eller uden for banen. Ønsker spillerne at indtage væske, skal spillerne forlade banen.
 • Skal reserverne blive uden for banen.
 • Er det ikke tilladt for officials at give vejledning på banen.
 • Udskiftning må først foretages, når det akustiske signal eller fløjten har lydt for afslut-ning på en time-out (se dog retningslinjer for Futsaldommere § 7)
 • Et hold, der ikke har gjort brug af en time-out i første halvleg af kampen, er kun be-rettiget til én time-out i anden halvleg.
 • Hvis der ikke er hverken 3. dommer eller tidtager til stede, skal holdets official anmo-de kampens dommere om time-out.
 • Der er ingen time-outs i eventuel forlænget spilletid.

 

Halvlegspausen

Spillerne har ret til en pause mellem de to halvlege. Halvlegspausen må ikke overstige 15 minutter.

I forlænget spilletid er der ingen pause mellem halvlegene. De to hold bytter banehalvdel, og officials og reserver bytter udskiftningsbænk. En kort drikkepause, som ikke må over-stige 1 minut er tilladt i pausen i den forlængede spilletid.

Turneringsreglementet skal tydeligt angive halvlegspausens varighed.

 

Afbrudt kamp

En kamp, som dommerne har afbrudt før spilletidens udløb, skal spilles om, medmindre turneringsreglementet foreskriver noget andet.

 

Futsalloven 2022/23