§ 7 - Spilletid

Halvlege
Kampen deles i to halvlege på hver 20 minutter, med mindre andet er aftalt mellem dommerne og de to hold. Enhver aftale om ændringen af halvlegenes varighed, skal ske inden spillet starter og skal være i overensstemmelse med turneringsreglementet. 

Afslutning af halvlege
Tidtageren signalerer afslutningen på hver halvleg med et akustisk signal eller en fløjte. Når tidtagerens fløjte eller akustiske signal har lydt, fløjter en af dommerne halvlegen af under hensyntagen til:

 • hvis et spark fra det andet straffesparksmærke eller et direkte frispark, startende med det 6. akkumulerende frispark, skal tages eller tages om, forlænges halvlegen indtil sparket er taget.
 • hvis et straffespark skal tages eller tages om, forlænges halvlegen indtil sparket er taget. 

Hvis bolden er spillet mod et af målene, skal dommerne afvente resultatet af sparket, før tidtageren må give signal med en fløjte eller et akustisk signal. Halvlegen er slut, når:

 • bolden går direkte i mål. Målet anerkendes.
 • bolden forlader banens grænselinjer.
 • bolden rører målmanden, en anden spiller fra det forsvarende hold, målstangen, overliggeren eller gulvet og går i mål. Målet anerkendes.
 • den forsvarende målmand eller en anden spiller fra det forsvarende hold standser bolden, eller den springer tilbage fra målstangen eller overliggeren og ikke har passeret mållinjen.
 • bolden røres af en hvilken som helst spiller fra det hold, som spillede bolden, undtagen hvis det er et indirekte frispark der tages, og bolden heades mod modspillernes mål efter at være spillet af en anden spiller.
 • der ikke er begået nogen forseelse, som straffes med et direkte frispark, et indirekte frispark eller et straffespark, og man ikke er ved at tage et direkte frispark, et indirekte frispark eller et straffespark om.
 • Hvis der er blevet begået en forseelse i denne halvleg, som udløser et direkte frispark efter det femte akkumulerede frispark mod et af holdene, eller et straffespark, er halvlegen slut når:
 • bolden ikke er sparket direkte i mål.
 • bolden går direkte i mål. Målet anerkendes.
 • bolden forlader banens grænselinjer.
 • bolden rammer den ene eller begge målstænger, overliggeren, målmanden eller en anden spiller fra det forsvarende hold og går i mål. Målet anerkendes.
 • bolden rammer den ene eller begge målstænger, over liggeren, målmanden eller en anden spiller fra det forsvarende hold og bolden ikke går i mål.
 • en forseelse, der udløser et direkte frispark, et indirekte frispark eller et straffespark ikke er begået.

Hvis der er blevet begået en forseelse i denne halvleg, som udløser et direkte frispark før det 6. akkumulerede frispark mod et af holdene, er halvlegen slut når:

 • bolden ikke er sparket direkte i mål.
 • bolden går direkte i mål. Målet anerkendes.
 • bolden forlader banens grænselinjer.
 • bolden rammer den ene eller begge målstænger, overliggeren, målmanden eller en anden spiller fra det forsvarende hold og går i mål. Målet anerkendes.
 • bolden rammer den ene eller begge målstænger, over liggeren, målmanden eller en anden spiller fra det forsvarende hold og bolden ikke går i mål.
 • bolden rører en medspiller.
 • en forseelse, der udløser et direkte frispark, et indirekte frispark eller et straffespark ikke er begået.

Hvis der er blevet begået en forseelse i denne halvleg, som udløser et indirekte frispark, er halvlegen slut når:

 • bolden går direkte i mål og den ikke er rørt af en anden spiller på vejen eller rører en eller begge målstænger eller overliggeren. Målet anerkendes ikke.
 • bolden forlader banens grænselinjer.
 • bolden rammer den ene eller begge målstænger eller overliggeren efter at have rørt målmanden eller en anden spiller fra det forsvarende eller angribende hold, dog ikke sparkeren selv, og bolden går i mål. Målet anerkendes.
 • bolden rammer den ene eller begge målstænger eller overliggeren efter at have rørt målmanden eller en anden spiller fra det forsvarende eller angribende hold, dog ikke sparkeren selv, og bolden ikke går i mål.
 • en forseelse, der udløser et direkte frispark, et indirekte frispark eller et straffespark ikke er begået.

Time-out
Holdene har ret til at bede om en 1-minuts time-out i hver halvleg.

Følgende betingelser er gældende:

 • holdenes officials er bemyndigede til at bede 3. dommeren – eller tidtageren, hvis der ikke er en 3. dommer – om en 1-minuts time-out ved at benytte det udleverede skilt.
 • tidtageren signalerer tilladelsen til timeout, når det hold, der har anmodet om time-out er i boldbesiddelse, og bolden er ude af spil, ved at benytte en fløjte eller et akustisk signal, der adskiller sig fra dommernes.
 • under time-out kan spillerne forblive på eller udenfor banen. Ønsker spillerne at indtage væske, skal spillerne forlade banen.
 • under time-out skal udskiftningsspillerne blive uden for banen.
 • under time-out er det ikke tilladt for officials at give vejledning på banen.
 • udskiftning må først foretages, når det akustiske signal eller fløjten har lydt for afslutning på en time-out.
 • et hold, der ikke har gjort brug af en time-out i første halvleg af kampen, er kun berettiget til én time-out i anden halvleg.
 • hvis der ikke er hverken 3. dommer eller tidtager til stede, skal holdets official anmode kampens dommere om time-out.
 • der er ingen time-outs i eventuel forlænget spilletid.


Halvlegspausen
Spillerne har ret til en pause mellem halvlegene.

Halvlegspausen må ikke overstige 15 minutter.

Turneringsreglementet skal tydeligt angive halvlegspausens varighed.

Pausens varighed må kun ændres med dommernes tilladelse.

Afbrudt kamp
En kamp, som dommerne har afbrudt før spilletidens udløb, skal spilles om, medmindre turneringsreglementet foreskriver andet.