Regler for brug af 'låst' spiller

Disciplinærudvalget meddeler dispensation til en »låst« spiller; idet spilleren har spillet på et af klubbens lavere rangerende hold f.eks. dagen før. Det forlanges ikke, at en reserve holdes i beredskab.

Hvis dispensationsbetingelserne er opfyldt, kan klubben frit disponere over de pågældende spillere og det kræves ikke, at den oprindelige reserve skal bruges først.

Dispensationen anses for givet, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Årsagen opstår efter at reserveholdet er gået i kamp.
Årsagen er helt uforudset.
Årsagen er så væsentlig, at en spiller er helt ude af stand til at stille op.
Såfremt en klub har anvendt en »låst« spiller, skal klubben senest dagen efter kampen skriftligt over for turneringsafdelingen indberette, at de tre betingelser var opfyldt.

Disciplinærudvalget kan i sygdomstilfælde forlange lægeattest.

Har en klub anvendt en »låst« spiller uden at betingelserne var opfyldt eller undladt rettidigt at indberette til turneringsafdelingen, kan disciplinærudvalget iværksætte de foranstaltninger, der fremgår af Herre-DM-propositionernes § 36 med henvisning til lovenes § 23.

Ved indberetningen anvendes det af DBU udfærdigede skema, som findes her .


Overordnet fælles indrangering:

Herrer: Danmarksturneringen - Danmarksserien - U-19 Drenge DM - U-17 Drenge DM
Kvinder: Danmarksturneringen - Danmarksserien - U-18 Pige DM

Ud fra den overordnede rangering udarbejder lokalunionen indrangering af lokalunionens egne turneringer.