DBU's indsats mod matchfixing

Her får et overblik over, hvad DBU gør og har gjort for at bekæmpe matchfixing gennem årene.

August 2004
DBU benytter den internationalt anerkendte canadiske forfatter om og ekspert indenfor matchfixing, Declan Hill, som konsulent og inspiration til opbygningen af et koncept for varsling og anmeldelse af matchfixing.

April-september 2005
DBU forbereder et forbud med spil på egne kampe samt et afsnit om matchfixing i det kommende Etisk Kodeks for dansk fodbold.

Marts 2006
DBU udgiver et Etisk Kodeks, som omfatter spil på egne kampe samt beskriver matchfixing problematikken.

Marts 2008
DBU etablerer som det første fodboldforbund i verden en ”Hotline” mod snyd i form af f.eks. aftalt spil og spil (bookmaking) på egne kampe. DBU's hotline/hotmail er internationalt anerkendt som et stort aktiv i den interne kortlægning og anmeldelse af potentielt snyd i dansk fodbold.
DBU opretter samtidig et kapitel på forbundets hjemmeside, dbu.dk, dedikeret emnet matchfixing.

November 2010
DBU lancerer en oplysningskampagne mod matchfixing under titlen 'spil for dit hold, ikke på dit hold!'

November 2010-marts 2011
DBU gennemfører som opfølgning på oplysningskampagnen, en fysisk informationskampagne målrettet spillerne og trænerne i førsteholdstrupperne i samtlige klubber i Danmarksturneringen og Danmarksserien samt disse klubbers eventuelle hold i Y- og J-DM.

Marts 2011
Forbud mod matchfixing bliver løftet op fra Etisk Kodeks og implementeret i DBU's Love (§44).

April 2011
DBU ansætter Henrik Kjær Jensen som sikkerhedschef. Henrik Kjær kom fra Rigspolitiet, hvor han blandt andet havde matchfixing som ansvarsområde.

Maj 2011
DBU skriver et forbud mod matchfixing ind i DBU's Standardspillerkontrakt. Dermed har DBU implementeret et forbud mod spil på egne kampe, som er en regulering og juridisk instrument, der giver klubberne mulighed for at drage ansættelsesretlige konsekvenser af de enkelte spilleres spil på egne kampe. Dermed har både fodboldforbund og klubber hjemmel til at drage konsekvenser for spillere, som overtræder forbuddet.

November 2011
DBU's bestyrelse vedtager et cirkulære mod matchfixing, som beskriver et decideret forbud mod spil på egne kampe. Cirkulæret fungerer som en detailregulering af Etisk Kodeks, og er dermed en styrkelse i forhold til strafudmålingen af en overtrædelse af reglerne for matchfixing.

Januar 2012
DBU udsender en 'matchfixing-manual', der har til formål at beskrive klubbernes håndtering af matchfixing blandt dens spillere, trænere og ledere

2013:
DBU deltager i møderække i kulturministeriet omkring EU-konvention om bekæmpelse af matchfixing (som nu er vedtaget).

2013
Gennemført en ny informationskampagne med udsendelse plakater og foldere til samtlige af landets ca. 1700 fodboldklubber.

2013
DBU gennemfører sin anden målrettede kampagne med fysiske besøg i alle klubber fra Superligaen til og med Danmarksserien samt kvindernes 3F-liga. Kampagnen var målrettet spillerne og trænerne i førsteholdstrupperne samt klubbernes ungdomshold. Kampagnen

2013:
I foråret vedtog alle specialforbund under DIF nye fælles regler med matchfixing, som tog sit udgangspunkt i DBU daværende regelsæt. Det nye regelsæt gjorte det samtidig forbudt at bruge insiderviden og modtage gaver uden naturlig tilknytning til en fodboldkamp.

2013/2014
Deltagelse i arbejdsgruppe nedsat af kulturministeriet vedr. iværksættelse af initiativer til bekæmpelse af matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd i Danmark

2014
DBU medvirker til udarbejdelsen af UEFA-resolutionen 'EUROPEAN FOOTBALL UNITED FOR THE INTEGRITY OF THE GAME', som efterfølgende blev vedtaget på UEFA Ordinary Congress i marts 2014.

2014
Kulturministeriet, DIF, DBU, Danish Online Gambling Association (DOGA) og Danske Spil lancerer en ny kampagne mod aftalt spil – 'Sig noget, hvis du ser noget'.

2015
DBU gennemfører under kampagnen 'Sig noget - hvis du ser noget' igen klubbesøg hos alle klubber i Superligaen til og med Danmarksserien samt kvindernes 3F-liga

2016
DBU er med til at opstarte den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing, som består af en række forskelligartede organisationer, der har det til fælles, at de alle har til opgave at bekæmpe matchfixing.

2018
DBU overdrager undersøgelseskompetencen af matchfixingsager og sager vedrørende anden uetisk adfærd til Matchfixingsekretariatet under Danmarks Idrætsforbund. DBU assisterer stadig sekretariatet efter behov.