Tidligere sager

Carsten Hemmingsen
Nyheder  
DBU tilfredse med matchfixing kendelse 16.marts 2016        
Kendelse  
Kendelse af 15. marts 2016
Kristian Auken Skov
Nyheder
Karantæne og bøde for spil på egen kamp 16 . juni 2015           
Kendelser
Kendelse af 12. juni 2015
   
Mikkel Bruun
Nyheder
Karantæne og bøde for spil på egen kamp 3. februar 2014
Kendelser
Kendelse af 3. februar2014  
   
Kristoffer Wichmann
Anden sag
Nyheder
Wichmann dømt i ny matchfixingsag 27. juni 2013
Kendelser
Kendelse af 27. juni 2013  
   
Kristoffer Wichmann
Første sag
Nyheder 
DBU undersøger fortsat matchfixingsag  21. december 2012 
Halvt års karantæne for spil på egen kamp  4. februar 2013
Matchfixing politianmeldt 28. februar 2013
Appeludvalg udsætter matchfixingsag 14. marts 2013
Wichmanns straf justeres 13. maj 2013
Politiet stopper efterforskning 21. juni 2013
Kendelser 
Kendelse af 4. februar 2013  
Kendelse af 14. marts 2013 - appelsag  
   
Kim Aabech-sagen
Nyheder
Aabech for otte dages karantæne 27. januar 2012
Kendelser
Kendelse af 27. januar 2012   
   
Samir Haiba-sagen
Nyheder
Første sager om ulovligt spil afgjort 14. december 2011
Kendelser
Kendelse - Samir Haiba  
   
Jesper Sneholm-sagen  
Nyheder  
Første sager om ulovligt spil afgjort 14. december 2011
Kendelse  
Kendelse - Jesper Sneholm