Regelsæt

DIF's regelsæt:

DIF's matchfixinglovregulativ 
- gældende fra den 4. maj 2013

DIF's resume af matchfixinglovregulativet 


DBU's regelsæt

Cirkulære 86 om Forbud mod manipulation af fodboldkampe og tilsvarende uetisk adfærd 
- gældende fra den 25. oktober 2014

Cirkulære 73 om matchfixing 
- gældende for perioden 25. november 2011 - 4. maj 2013

Etisk Kodeks

Cirkulære 89 - revideret spillekontrakt

DBU's love §30 - Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser

DBU's Standard spillerkontrakt