Regler og love om matchfixing og anden uetisk adfærd

Der findes et regelsæt i Danmark, som omfatter alle sportsgrene under Danmarks Idrætsforbund (DIF), der forbyder matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. I tillæg til dette har DBU indført egne skærpede regler, som supplerer DIF's regelsæt.

Matchfixing er ligeledes kriminelt og strafbart, hvis det falder ind under straffelovens § 279 om bedrageri eller særlovsbestemmelsen i § 10b i Lov om fremme af integritet i idrætten.