Professionelle overførsler

Internationale overførsler til professionelt hold

Internationale overførsler af spillercertifikater hvor det nye hold er professionelt, skal ske gennem FIFA’s Transfer Matching System (TMS).

Reglerne om internationale overførsler følger af FIFA’s Regulations on the Status and Transfers of Players.

 

TMS

For at benytte TMS skal den enkelte klub være tilknyttet TMS. Hvis I ikke allerede er tilknyttet TMS skal I tage kontakt til DBU via kontaktknappen nedenfor.

I den forbindelse kan I fremskynde processen ved på forhånd at gennemgå nedenstående træningsmodul og fremsende dokumentationen for at have gennemførsel ved kontakt til TMS-manageren. Ved fremsendelsen skal I oplyse navnet på den person der skal oprettes, personens stilling i klubben, hvilket klubnavn klubben skal registreres under i TMS og hvilken e-mailadresse den pågældende bruger skal have registreret i TMS.

I forlængelse heraf skal der ligeledes fremsendes en PDF-kopi af officiel ID på den eller de personer der skal oprettes i TMS. Denne dokumentation skal grundet indholdet sendes via vores sikkermail på sikkermail-juraoglicens@dbu.dk

Træningsmodulet

Træningsmodulet er beskrevet i følgende link: TMS-e-learning guide

Processen foregår sådan, at man opretter en profil og får adgang til modulerne – og kan tage dem i den rækkefølge og tid der passer én.

Modulet, som er relevant for klubber hedder ”In-Depth Club”. Man modtager efter gennemførelse et certifikat herfor. Certifikatet skal sendes til DBU sammen med de øvrige relevante dokumenter.  Herefter kan DBU oprette den pågældende i systemet og anmode om FIFA’s formelle godkendelse.

Herudover har FIFA lavet en TMS-testside: https://test.fifatms.com/

Denne testside er god at kigge igennem, og giver et godt indblik i og viden om hvordan systemet fungerer. Systemet giver nemlig mulighed for at se, hvordan det ”virkelige” TMS-system ser ud, og adgangsoplysningerne, dvs. fiktive bruger-kontoer, er angivet på side 7 og 8 i følgende Powerpoint: TMS Practice Session

 

Yderligere vejledning vedrørende internationale professionelle overførsler af spillercertifikater findes i følgende vejledning til Cirkulære 121.

 

Spørgsmål vedrørende transferinstruktioner i TMS, eventuelle tvivlsspørgsmål ved de enkelte instruktioner eller andre udfordringer i TMS kan med fordel løses via TMS’ Helpdesk modul der findes under ”Help” øverst på siden når du er logget ind.