Fodboldanalytiker 2

Fodboldanalytiker 1

Målgruppe
Kurset henvender sig til analytikere, der ønsker at tilegne sig viden og færdigheder omkring video- og dataanalyse på elitært niveau.

Formål
Det er formålet med kurset at uddanne og give analytikere værktøjer, således at de er i stand til at varetage analytikerfunktioner på elitært niveau.

Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

- Analyseteori og former
- Dataanalyse
- Liveanalyse
- Formidling af analytisk arbejde


Tilmelding, varighed og forløb
Kurset fordeles over 4 dage (en weekenddag med 8 timer og tre hverdagsaftener på 4 timer), samt en eksamen. I alt 20 undervisningstimer. Dertil skal forventes hjemmearbejde imellem de enkelte moduler.
Fodboldanalytiker 2 afsluttes med en eksamen som indeholder elementer fra alle moduler.

Tilmelding nederst på siden.

Afvikling
Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på uddannelsesstedet, men enkelte aftener kan efter behov afvikles andetsteds. Uddannelsen vil tage udgangspunkt i at kursisten arbejder dagligt i et klubmiljø og har adgang til træning og kamp. Såfremt dette ikke er tilfældet, stiller underviser materiale tilgængeligt.

Undervisningsformen er en blanding af instruktøroplæg, samt gruppe- og plenumdiskussioner. Kursisterne forventes at deltage aktivt i forløbet.
Der stilles en række obligatoriske hjemmeopgaver, der som udgangspunkt skal løses til det kommende modul.

Eksamen afvikles som en individuel eksamen med en varighed af ca. 25 min, hvor der skal ske fremlæggelse/diskussion af produkter, og hvor der vil være en eksamination af kursisten. Herefter vil der være ca. 5 min. til votering og karaktergivning.

Optagelses-/kvalifikationskrav
Optagelse på kurset kræver, at man har gennemført Fodboldanalytiker 1.

Kursister skal medbringe egen bærbar computer. DBU stiller ved behov analysesoftware til rådighed for alle kursister i den pågældende periode de er på kurset. Der stilles hhv. XPS Sideline til rådighed for Windows-maskiner og Sportscode for Mac-maskiner.

Kursisten skal inden kursusstart have sat sig ind i anvendelsen af dette analyseværktøj.

Der kan dispenseres fra uddannelseskravet, hvis det skønnes, at ansøger har tilstrækkelig praktisk erfaring inden for feltet.

Refreshment
Kurset giver 21 point til refreshment på B-, Youth B-, Elite Youth A, A- og GK A licenser.

Pris
Kursuspris kr. 6.650,-

Fodboldanalytiker (2)