UEFA GK A license

UEFA GK A-license


Formål

 • At give en licens til keepertrænere, som arbejder på højt fagligt niveau
 • At give keepertrænere en anerkendelse og troværdighed som fuldt integreret og accepteret medlem af trænerstaben.


Beskrivelse
GK Advanced-uddannelsen indeholder følgende:

 • Kampanalyse af keeperen
 • Fysisk opbygning af keepertræningen
 • Mental forberedelse
 • Ledelsesstil
 • Studietur
 • 2x supervision af kursist i egen klub
 • Individuel projektopgave


Optagelseskriterier

 • Gyldig B-licens
 • M2-træner/GK B licens
 • At du er aktiv hovedansvarlig træner på min. følgende niveau:
  Kvinder - Ungdom: U18 due DM
  Kvinder - Senior: 3F ligaen eller 1. division
  Herre - Ungdom: U17 og U19 liga / division i DBU regi
  Herre - Senior: Lokalunionens bedste række eller højere

For øvrige trænere vurderes optagelse af DBU's trænerudviklingschef ud fra kommentar fra instruktør på B3 / T-træner, B-eksamen samt holdniveau mv. 

Varighed og forløb
GK A-forløb afvikles over 7 dage samt studietur og supervisioner.

introforløb: To dage
Midtvejsforløb: Tre dage
Studietur 
Afslutningsforløb: To dage

Eksaminer


Antal timer
Minimum 215 timer

Pris
Kr. 58.500, - inkl. enkeltværelser.

Prisen dækker undervisning, materialer, ophold inkl. studietur og forplejning.
Indenrigstransport i forbindelse med uddannelsen og studietur for egen regning. Hele gebyret betales min 30 dage før uddannelsesstart. Priser reguleres årligt.

Ansøgning
Der kan ikke søges om optagelse på GK A pt. Der udsendes mail til alle med GK B licens når der igen åbnes for ansøgning.

Eksamination
GK A-uddannelsen afsluttes med en separat eksamen.

Licenser og bevis
Efter bestået eksamen modtager du diplom og elektronisk UEFA-licenskort som attesterer din licens på dansk og engelsk. Licenskortet finder du i DBU's fodboldapp.

Såfremt du ikke vælger at gå til eksamen, vil du modtage diplom som bevis på din deltagelse.