MENU

DBU kåret som Danmarksmester i Good Governance

Et nyt studie af Good Governance i nationale idrætsforbund kårer DBU til Danmarks bedste. Topplaceringen er et resultat af mange års målrettet arbejde med at skabe et mere åbent og demokratisk fodboldforbund.

Danske idrætsledere har i årevis rystet på hovedet, når deres internationale kolleger anført af FIFA’s topfolk har været i søgelyset på grund af sager om korruption, mangel på åbenhed og kritisable demokratiske processer. Men i hvor høj grad lever dansk idræt op til sin egen selvforståelse om at være en åben og demokratisk bevægelse, som kan tjene som forbillede for omverdenen?

 

Det spørgsmål giver et nyt EU-støttet studie af otte landes nationale idrætsforbund, National Sports Governance Observer (NSGO), som Idan/Play the Game står i spidsen for, nu en lang række svar på. DBU scorer bedst af alle. Placeringen er samtidig en topplacering på Verdensplan, da Danmark gennem flere år har ligget i toppen på internationale ranglister.

 

DBU-formand, Jesper Møller, er stolt og glad på dansk fodbolds vegne:

”Jeg er stolt og glad på hele dansk fodbolds vegne, for det har været en lang rejse og hårdt arbejde gennem de sidste 3-4 år. Korruption, lukkethed og antidemokratiske processer skader sporten ligeså meget som doping og matchfixing. Derfor er det vigtigt, at vi åbent tør tage diskussionen om, hvilke værdier vi ønsker at stå for. Tak til klubberne, medarbejdere og gode samarbejdspartnere – både sponsorer og kommuner – for stor opbakning og hjælp til at ville sætte nye høje standarder på det her område,” siger han.

 

Dansk Boldspil-Unions arbejde med Good Governance tog for alvor fart, da forbundets bestyrelse i 2009 besluttede at lave et serviceeftersyn af organisationen. Gennemskuelighed, habilitet, demokratisk udgangspunkt og retssikkerhed var blandt de principper, der blev evalueret på. Siden har DBU blandt andet:

  • Indført ’Code of Conduct’ med etiske retningslinjer for dansk fodbold.
  • Indført ’Players Code of Conduct’ med retningslinjer for at spille på de danske fodboldlandshold
  • Indført ’Gave- og Rejseregulativ’ med regler for rejser i DBU-regi samt modtagelse og afgivelse af gaver.
  • Styrket relationen til omverdenen ved at indgå samarbejdsaftaler med f.eks. med Amnesty International, Transparency International, Parasport Danmark, Play the Game, Pan Idræt og andre relevante organisationer.
  • Gennemført reformer af det politiske system i dansk fodbold, blandt andet med tidsbegrænsede valgperioder og reduktion af DBU’s bestyrelse fra 16 til 7 medlemmer. 
Dansk Boldspil-Union har yderligere tilpasset forbundets love og vedtægter efter ovenstående principper. 

Undersøgelsen resultater

I gennemsnit opnår de otte danske forbund en score på 65 pct. ud af 100 i ’governance-indekset. Der måles på: Transparens, Demokratiske processer, Intern kontrol og Samfundsansvar, disse temaer er bedømt ud fra i alt 274 indikatorer (se figur 1).

 

Figur 1: Samlet score for danske forbund (NSGO-indeks i pct.)

Den danske score på 65 betegnes som ’god’ i undersøgelsen, hvis skala går fra ’not fulfilled’ (0-19 %), ’weak’ (20-39 pct.), ’moderate’ (40-59 %), ’good’ (60-79 %) til ’very good’ (80-100 %).

  

Læs mere om NSGO-projektet på Play the Games temaside her. 
Du kan også se mere fra Idrættens Analyseinstitut her.Log ind