Supplerende om RAE

VORES FORVENTNINGER TIL DIG

Vi forventer ikke, at alle har forberedt indholdet i denne supplerende del til Relativ Alderseffekt.

 

SUPPLERENDE  OM RAE

LITTERATURSTUDIE: RELATIV ALDERSEFFEKT I FODBOLD

Klik HER

 

BACHELOROPGAVE: ET CASESTUDIE AF GOLDEN LEAGUE MED FOKUS PÅ RELATIV ALDERSEFFEKT I DANSK BØRNE- OG UNGDOMSFODBOLD

Klik HER

 

ARTIKEL OM RAE I IRSK FODBOLD

Klik HER

 

INTRO TIL: BIO BANDING

BIO-banding er flere metoder til at forstå forskellen mellem kronologisk og biologisk alder.

Metoderne kan anvendes til ældre spillere (puberteten), men det er ikke tydeligt om metoderne også er direkte anvendelige til at skabe homogen matchning af børnespillere, 

De følgende links er derfor primært taget med for at skabe et bredt kendskab til begreber og metoder, der til tider nævnes i forbindelse med RAE.

 

YOUTUBE: US SOCCER OM BIO-BANDING

Klik HER

 

ARTIKEL: BIO-BANDING: MYTHS AND REALITIES.

Klik HER

 

ARTIKEL: SCIENCE FOR SPORT / BIO-BANDING

Klik HER