Lektion 2

Tidsplan

Emne Varighed
Opsamling fra forrige uge 4
Sundhedsbudskab og ugens klap 2
Øvelse inkl. forberedelse 30
Opsummering 3
Hjemmeopgave 2
Afrunding og afslutning 4


Opsamling fra forrige uge

Opgaven fra forrige uges lektion 2 var at registrere positive ting, du lavede i løbet af ugen. Spørg eleverne ind til hvordan det har været, eksempelvis via nedenstående spørgsmål:

 • Hvilke ting skrev du ned?
 • Hvad var positivt ved aktiviteten/aktiviteterne?


Sundhedsbudskabet

 • I har nu lært ti vigtige sundhedsbudskaber. Hvis I hver især lærer disse sundhedsbudskaber til ti andre, så vil endnu flere få den vigtige viden.

Ugens klap

 • Lav en bølge.
 • Når bølgen er kommet hele vejen rundt råber læreren: ”Spil fodbold”. Eleverne svarer: ”Spil fair”, og mens der råbes, strækkes armene i vejret.

Forberedelse til øvelse

 • Et af de vigtigste budskaber i ”11 for Health” er fairplay. Forklar eleverne, at det er vigtigt at behandle andre på samme måder som de selv gerne vil behandles.
 • Dan en række af elever, som står i par. Hver par får et nummer fra 1-10, og hvis der er flere/færre elever, så lad nogle være sammen tre og tre.
 • Nummeret referer til en uge i "11 for Health" programmet, så parret, der fik nummer 1 skal fokusere på indholdet fra uge 1. 


De 10 temaer er som følger:

 • Uge 1: Spil fodbold
 • Uge 2: Respekter hinanden
 • Uge 3: Vær aktiv
 • Uge 4: Undgå alkohol, tobak og stoffer
 • Uge 5: Værn om din vægt
 • Uge 6: Vask dine hænder
 • Uge 7: Drik vand
 • Uge 8: Spis varieret
 • Uge 9: Kom i form
 • Uge 10: Tænk positivt


Øvelse

 • Hvert par/gruppe skal forberede og præsentere deres uges ’klappeseance’ samt ét af ugens sundhedsbudskaber.
 • Stil eleverne spørgsmål om deres sundhedstema, og hjælp dem hvis nødvendigt.
 • Husk at rose eleverne, når de svarer korrekt.


Opsummering

 • Et sundt liv kommer kun ved en sund livsstil.
 • ”11 for Health”-sundhedsbudskaberne kan hjælpe eleverne med at forstå, hvad der er en sund livsstil.
 • Det er nu elevernes ansvar at føre alt det, de har lært ud i livet.
 • Det er svært at foretage de rigtige valg på egen hånd, så eleverne skal prøve at få familie og venners hjælp, og ikke lytte til folk, som vil have dem til at træffe forkerte valg.

Hjemmeopgave

 • Lær din familie og venner om “11 for Health”-sundhedsbudskaberne, for så hjælper du også andre til at leve et sundere liv.