Lektion 2

Tidsplan

Emne Varighed
Opsamling fra forrige uge 4
Sundhedsbudskab og ugens klap 2
Opvarmning og øvelse 20
Diskussion 10
Opsummering af ugens sundhedsbudskab 3
Hjemmeopgave 2
Afrunding og afslutning 4

 

Opsamling fra forrige uge

Opgaven fra forrige uges lektion 2 var at tale med en som de ikke havde talt med før. Spørg eleverne ind til hvordan det har været, eksempelvis via nedenstående spørgsmål:

 • Hvordan var det at tale med en, som du ikke kender så godt?
 • Var du god til at lytte?


Sundhedsbudskabet

 • Børn i alderen 5-17 år skal bevæge sig mindst 60 minutter dagligt.
 • Eksempelvis kan man gå/cykle til skole eller lege med sine venner i stedet for at spille
  computer eller se tv.
 • Fysisk aktive børn forbedrer koncentrationsevnen, øger selvtilliden og har mindre risiko
  for livsstilssygdomme.


Ugens klap

 • I lektion 1 lærte vi, hvordan man kan agere som målmand. I dag handler det om, hvordan
  man kan være aktiv.
 • Klap-klap, klap-klap-klap og råb ‘vær aktiv’ (med hænderne over hovedet).


Opvarmning

 • Rosepartnerne er sammen, og skal løbe frem og tilbage ca. fire gange, mens de kaster bolden til hinanden.
 • De starter med at løbe med siden til hinanden, dernæst løber den ene forlæns og den anden baglæns og til slut byttes der.

Øvelse: Let's move - Mange mål


I denne øvelse er der mange mål, og det handler derfor om at bevare overblikket og kommunikere meget.

 • Opstil en bane på ca. 20x15 meter og inddel eleverne i hold á 3-4 spillere.
 • Inde på banen laves der fire små keglemål.
 • Man scorer ved at spille bolden til en holdkammerat gennem et af keglemålene, og der kan scores fra begge sider af målene.
 • Når et hold scorer, beholder de bolden og der spilles videre med det samme. Der må dog ikke scores på det samme mål to gange i træk.
 • Det er vigtigt at alle eleverne er meget aktive og hele tiden bevæger sig for hinanden, så de udnytter, at der kan scores mange steder på banen.


Diskussion

Stil eleverne spørgsmål om, hvad det vil sige at være aktiv, eksempelvis:

 • Hvad vil det sige at være aktiv?
  Svar: At bevæge sig, gå ture, gå på trapper, stå på rulleskøjter o.l.
 • Hvad kan man gøre for at være aktiv?
  Svar: Gå, eller tag cykel/løbehjul til skole, være ude i stedet for inde i frikvartererne o.l.
 • Hvor mange minutter skal du være aktiv om dagen?
  Svar: 60 minutter, men ikke nødvendigvis i træk.


Opsummering af lektionens sundhedsbudskab

 • Vær aktiv i mindst 60 minutter om dagen, ikke nødvendigvis i træk.
 • Man kan eksempelvis være aktiv ved at gå/cykle til skole eller ved leg i stedet for tv.
 • Fysisk aktive børn forbedrer koncentrationsevnen, øger selvtilliden og har mindre risiko for livsstilssygdomme.
 • Ønsker du som underviser at læse mere om anbefalinger til fysisk aktivitet, samt hvad det betyder for børnene at være tilstrækkeligt aktive, kan du gøre det i ’Informationsark uge 3', som tilgås HER.


Hjemmeopgave

 • Gå, tag cyklen eller løb (evt. på løbehjul) til skole og/eller vær aktiv i frikvarterene.