Lektion 2

Tidsplan

Emne Varighed
Opsamling fra forrige uge 4
Sundhedsbudskab og ugens klap 2
Opvarmning og aktivitet 20
Diskussion 10
Opsummering af ugens sundhedsbudskab 3
Hjemmeopgave 2
Afrunding og afslutning 4


Opsamling fra forrige uge

Opgaven fra forrige uges lektion 2 var at forklare et familiemedlem, hvor skadeligt det er at ryge, tage stoffer eller drikke for meget alkohol. Spørg eleverne ind til hvordan det har været, eksempelvis via nedenstående spørgsmål:

 • Hvem fortalte du det til?
 • Hvad fortalte du dem?


Sundhedsbudskabet

 • Det er vigtigt at være i energibalance. Det er du, når energiindtaget (hvad du spiser og drikker) er lige så stort som energiforbruget (hvor meget du bevæger dig).
 • Lær at tænke positivt om din krop: Det er ikke altid realistisk at se ud som de kropsidealer, vi ser til daglig, da de ikke er naturlige.


Ugens klap

 • I lektion 1 lærte vi, hvordan man kan kontrollere bolden. I dag skal vi lære, hvor vigtigt det er at spise sundt for at holde vægten i balance, samt hvad det betyder at være i underskud eller overskud af energi.
 • Klap, klap, klap, ”Energi” (ryst begge hænder), klap, klap, klap, ”Balance!” (imitér en flyver, der finder balancen). Løb herefter rundt og giv hinanden high-fives.


Introduktion

 • Forklar, hvad energibalance, -underskud og -overskud betyder.
 • Det gælder om at spise fire-seks måltider dagligt samt spise sundt og varieret, så man får energi til at vokse og være fysisk aktiv.
 • Sluk tørsten i vand og spis frugt og grønt hver dag.
 • Dagens øvelser er driblelege, hvor det gælder om at blive centralt på banen (midten repræsenterer energibalance og normalvægt) og undgå grøfterne (der repræsenterer energiunderskud og -overskud eller under- og overvægt).


Opvarmning

 • Opstil en aflang bane ved hjælp af kegler, og brug toppe til at lave grøfter i siden af banen.
 • Inddel eleverne i to grupper, som placerer sig i hver sin ende af banen.
 • Halvdelen af eleverne skal have en bold.
 • De elever, som har en bold, skal forsøge at drible ned til den anden ende uden at komme ud i grøfterne eller ramme de andre elever, der dribler.
 • I modsatte ende giver eleven bolden videre til en, som ikke har en bold. Eleverne, der startede, får herefter en kort pause, inden de modtager en ny bold og dribler tilbage.

Øvelse: Driblefangeleg

I denne øvelse handler det om at blive på midten af banen, som repræsenterer energibalance, og undgå de to grøfter, der repræsenterer energiunderskud og energioverskud.

 • Brug samme bane som i opvarmningsøvelsen.
 • Der vælges 2-4 fangere, som får veste på, og stiller sig i midterområdet.
 • De resterende elever har hver en bold, og fordeler sig i hver ende af banen.
 • Det gælder om at drible fra den ene ende til den anden, mens man både forsøger at undgå grøfterne og at blive fanget.
 • Fangerne skal forsøge at erobre bolde og skyde dem ud i grøfterne.
 • Når en bold er sparket væk, henter eleven den hurtigt, og placerer sig tilbage i energibalance ved enten at spise (fiktivt) eller træne, inden der må dribles videre.
 • Er der ikke bolde til alle, må eleverne skiftes til at drible fra den ene ende til den anden.


Variationer

 • Sæt ekstra fangere ind, hvis det er for nemt.
 • Indfør, at fangerne skal røre eleverne for at fange dem.
 • Hvis det skal være sværere, indføres det, at fangerne skal have boldbesiddelse, inden de må skyde bolden ud.
 • I stedet for at skifte fangere på én gang, kan man vælge at skifte fangere, når en bold skydes ud i en grøft, således at den der taber bolden, bliver fanger.


Diskussion

Tal med eleverne om dét at værne om vægten, eksempelvis:

 • Hvad betyder det, hvis du ikke har spist morgenmad?
  Svar: Svært at koncentrere sig, intet overskud.
 • Hvad betyder det at være i energiunderskud i længere tid?
  Svar: Du taber dig, og kroppen får mindre energi til at bygge muskler af.


Opsummering af lektionens sundhedsbudskab

 • Det gælder om at være i energibalance.
 • Tænk positivt omkring din krop og dit helbred.
 • Vægten skal helst ligge indenfor et BREDT normalområde, hvor man ikke kommer til at veje alt for lidt eller alt for meget.
 • Ønsker du som underviser at læse mere om energibalance og kropsopfattelse, kan du gøre det i ’Informationsark uge 5', som tilgås HER


Hjemmeopgave

 • Lær dine søskende og venner, hvad det vil sige at være i energioverskud eller -underskud.
 • Brug evt. matematiktimerne til at regne dit daglige energiforbrug ud.