Lektion 1

Tidsplan

Emne Varighed (min.)
Opsamling fra forrige uge  3
Tildeling af rosepartnere 2
Opvarmning 10
Fodboldfærdighed: Forsvarsspil 15
Småspil 10
Hjemmeopgave 2
Slutfløjt og afrunding 3

 

Opsamling fra forrige uge

Opgaven fra forrige uges lektion 1 var at blive god til at kontrollere bolden. Spørg eleverne ind til hvordan det er gået med at løse opgaven. Eksempler på spørgsmål:

 • Hvem fik du trænet boldkontrol med?
 • Lykkedes det at få bolden under kontrol ved første berøring?
 • Lykkedes det at få bolden under kontrol, når både du og modtageren var i bevægelse?


Tildeling af rosepartnere

 • Del eleverne op i par, så de hver har en rosepartner.


Opvarmning

 • Opvarmningen består af de seks øvelser, som går igen i alle ugerne.
 • Du kan se videoer af alle opvarmningsøvelserne HER

Fodboldfærdighed: Forsvarsspil

Introduktion

 • Vis og forklar eleverne, at når man forsvarer, skal man være klar, kigge op, så man kan se angriberen og være så tæt på ham/hende som muligt. Det gælder om at placere sig mellem angriberen og keglen, så man skærmer, blokerer og holder angrebsspilleren på afstand og sørger for at undgå at der er huller i forsvaret, hvor angriberen kan komme igennem.

Øvelse: Forsvarsspil


I denne øvelse handler det om at forsvare sin kegle ved at skærme den af.

 • Eleverne inddeles i par. Hvert par har deres egen bane, som består af to kegler, der stilles over for hinanden med 10 meters afstand.
 • Eleverne står ved hver deres kegle, og den ene starter med bolden.
 • Angriberen skal drible med bolden og forsøge at score ved at ramme forsvarerens kegle, mens forsvareren skal forsøge at dække sin kegle af. Rammes keglen giver det 1 point.
 • Der spilles i intervaller á 20 sekunder. Herefter fløjtes der, og eleverne fryser dér hvor de står. Hvis forsvarsspilleren er tæt nok på angriberen til at røre denne, giver det 1 point.
 • Der byttes roller efter hvert interval.
 • Det er vigtigt at den forsvarende elev blot skærmer bolden, og ikke forsøger at tackle.


Variation

 • Spil frit i et minut, hvor begge må score. Det giver mere intensitet.

Småspil: 2X2 mål

 • Eleverne skal spille tre mod tre eller fire mod fire, på en bane med to mål i hver ende.
 • Rosepartnerne skal være på samme bane, og intensiteten skal være høj.
 • Der må ikke være nogen målmænd, og alle på holdet skal være over midten, før der kan
  scores.

Hjemmeopgave

 • Spil forsvarer og angriber med en ven eller et familiemedlem.
 • Hvis det er for nemt at være angriber, kan I prøve med to forsvarere, som skal dække bolden.