Tilskuere skal ikke afgøre fodboldkampe

DBUs bestyrelse træffer principiel beslutning ved ændring af disciplinærstraf til FC Roskilde efter tilskuers overfald på Lolland-Falster Alliancens målmand. Kampens stilling ophøjes til resultat, bøde halveres og klubben indskærpes bedre sikkerhedsforhold.

Baneløbere skal ikke afgøre udfaldet af fodboldkampe i Danmark.
 
Det er den klare holdning fra DBUs bestyrelse, efter medlemmerne indgående har vurderet konsekvenserne af de sanktioner, DM-disciplinærudvalget i sidste måned idømte FC Roskilde.
 
Kampen i 2. Division Øst mellem FC Roskilde og Lolland-Falster Alliancen lørdag den 9. juni blev afbrudt i kampens 89. minut ved stillingen 1-2, efter to tilskuere løb på banen og den ene af dem angreb udeholdets målmand ved at sprøjte tåregas eller peberspray i øjnene på ham.
 
DBUs DM-disciplinærudvalg behandlede den komplekse sag over flere dage, hvilket også omfattede det forhold, at udebaneholdets målmand løb efter overfaldsmanden og konfronterede ham fysisk.
 
DM-disciplinærudvalget dømte herefter den arrangerende klub, FC Roskilde, som taber med 0-3 samt en bøde på 10.000 kroner og yderligere den restriktion, at klubben skal spille sin førstkommende turneringskamp i 2. Division uden tilskuere. Lolland-Falster Alliancen blev tildelt de tre points og målscoren 3-0.
 
 
Uheldige elementer uden indflydelse
 
FC Roskilde ankede denne afgørelse, hvilket har givet DBUs bestyrelse mulighed for ikke alene at vurdere den konkrete sag, men også forholde sig til det rent principielle i, at tilskuere dermed kan få afgørende indflydelse på kampenes sportslige resultat.
 
Med afgørelsen sender bestyrelsen et klart signal til både klubberne og medlemmerne af DM-disciplinærudvalget. Samt en opfordring til dommerne.
 
”Der findes uheldige elementer omkring klubberne, hvoraf nogle nærmest kan betegnes som hooligans, mens andre er typiske medløbere. Men fælles for grupperingerne er, at de er selviscenesættende, og ønsker at placere sig selv i centrum for begivenhederne,” pointerer bestyrelsesmedlem Per Bjerregaard, der gennem sin mangeårig virke som direktør i Brøndby IF har fulgt udviklingen fra tætteste hold.
 
”Vi skal have elimineret deres muligheder for at få indflydelse på kampene. Det er derfor vigtigt, at vi i et samarbejde mellem klubberne og DBU får skabt en sammenhæng mellem sikkerhed og disciplinære sanktioner, der får taget brodden af disse elementer og deres uheldige indflydelse på den sportslige gennemførelse af kampene,” slutter Per Bjerregaard.
 
På den baggrund har bestyrelsen omstødt den disciplinære fastsættelse af kampens resultat til 0-3 til Lolland-Falster Alliancen, og vælger at ophøje kampens stilling 1-2 til udeholdet ét minut før den ordinære spilletids ophør til kampens endelige resultat.
 
 
Dommerne vil også spille færdigt
 
Bestyrelsen er derimod enig med udvalget i placeringen af sikkerhedsansvaret, som FC Roskilde også har erklæret sig helt enig i.
 
Bestyrelsen vælger imidlertid at ændre påbuddet om, at klubben skal spille dens næste hjemmekamp uden adgang for tilskuere betinget i en to-årig periode, ligesom bøden på 10.000 kroner halveres for dette førstegangstilfælde.
 
”Med tilskuerfremgangen i dansk fodbold ser vi desværre også eksempler på, at uheldige elementer infiltrerer fodboldmiljøet med en fuldstændig misforstået opfattelse af deres egen rolle som tilskuere til kampene i vores turneringer,” udtaler DBUs formand Allan Hansen, og uddyber:
 
”Derfor skal vi have skabt en sammenhæng mellem sikkerhedsindsatsen ved kampene og principperne for den efterfølgende disciplinære behandling af sager, hvor de største tumper har gjort sig uheldigt bemærket, eksempelvis ved at løbe på banen eller starte slagsmål.”
 
”Og vi skal sammen med dommerne arbejde for, at enhver fodboldkamp i videst muligt omfang gennemføres til trods for midlertidige afbrydelser på grund af eksempelvis baneløbere,” slutter Allan Hansen.
 
”Jeg er glad for, at bestyrelsen indskærper, at det er den arrangerende klubs ansvar at garantere for spillernes og dommernes sikkerhed på stadion,” udtaler Kaj Østergaard, der er formand for DBUs elitedommergruppe, og uddyber:
 
”Det ligger i rygraden på enhver dansk dommer, at han vil spille kampen færdig og dermed sikre en sportslig korrekt afslutning på kampene. Så det bliver ikke svært at sende den opfordring videre til dommerne i Danmarksturneringen.”
 
”En afbrydelse af en kamp før tid er en alvorlig ting, og det kræver en grundig redegørelse fra dommeren overfor såvel dommerudvikleren og elitedommergruppen, hvis han vælger at gribe til den ultimative nødløsning at fløjte en kamp af før tid,” pointerer Østergaard, der ikke vil gå ind i den konkrete sag, men understreger, at dommerne i henhold til Fodboldloven fortsat er i deres gode ret til at vurdere, hvorvidt en kamp skal genoptages eller afbrydes efter voldelige episoder.
 
 
Fokus på baneløberi og overfald
 
DM-disciplinærudvalget, DBU og Divisionsforeningen har i øjeblikket speciel fokus på, hvorledes organisationerne kan hjælpe klubberne i bedst muligt omfang, herunder at undersøge mulighederne for lovmæssige tiltag, der præventivt og strafmæssigt kan medvirke til at komme eksemplerne på baneløbere og overfald til livs.
 
Disciplinærudvalget understreger dog, at det - i henhold til DBUs cirkulære om sikkerhed og orden på stadion - til enhver tid er hjemmeklubbens ansvar at håndtere lokale problemer med ballademagere, meget gerne i samarbejde med den lokale politikreds.
 
FC Roskilde har tidligere været genstand for disciplinære indberetninger, og udover episoden fra kampen mod Lolland-Falster Alliancen er det kendt, at FC Roskilde har et problem med en mindre gruppe tilskuere – uanset den voldelige persons tilknytning eller ej til denne gruppe urostiftere - som bruger klubbens kampe som forum til at forsøge at skabe ballade.
 
Ved sagsbehandlingen i DBUs bestyrelse var medlemmerne Henrik Ravnild som formand for DM-disciplinærudvalget og Finn Ryberg, som medlem af Brønshøj Boldklub, inhabile.
 
 
Kendelse fra DM-disciplinærudvalg og bestyrelse:
 
1.    I henhold til DBUs Love, § 23.1 d, ændres kampens resultat fra 1-2 til 0-3, således at Lolland Falster-Alliancen tildeles points og målscore derefter - ændres til 1-2.
2.    I henhold til DBUs Love, § 23.1 b, tildeles FC Roskilde en bøde på 10.000 kroner - ændres til 5.000 kroner.
3.    I henhold til DBUs Love, § 23.1 c, påbydes FC Roskilde, at spille den første hjemmekamp i 2. division i sæsonen 2007/2008, uden adgang for tilskuere på stadion - ændres til betinget dom i to år.
4.    I henhold til Disciplinære bestemmelsers § 1 i 1, nedsættes Christian Emil Petersens karantænepoints fra 30 points til 0 point, idet udvalget dog tager afstand fra at spilleren forlader banen og fysisk kontakter den pågældende tilskuer.
5.    Samtlige andre spilleres karantænepoints i kampen opretholdes  
 
 
Afgørelsen kan i henhold til DBUs Love, § 24.2 (c), skriftligt ankes til DBUs bestyrelse senest 2 uger efter modtagelsen af denne.
 
Stillingen i 2. Division Øst efter afgørelsen fremgår her.
 
Af: Lars Berendt - 18. juli 2007, 02:31

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første