MENU

Red liv i klubben

DBU har fået 1.335.000 kroner i støtte fra TrygFonden til afholdelse af livreddende førstehjælpskurser i fodboldklubber på Fyn, Bornholm, Sjælland, Lolland Falster og i København.Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop. Også i fodboldklubben! Derfor ønsker DBU og TrygFonden at udbrede kendskabet til livreddende førstehjælp – og udbredelsen af hjertestartere. For flere tilgængelige hjertestartere, træning i hjertelungeredning samt mere viden om hjertestop skal være med til at redde liv.

Førstehjælp og foreningsliv skal gå hånd i hånd

Mange steder i landet er fodboldklubben en livsnerve og et naturligt samlingspunkt. Der kan opstå situationer både i og i nærheden af klubben, hvor mennesker med de rette redskaber kan redde liv.

”De frivillige i foreningsliv et udviser hver dag lederskab og foreningerne er et sted, hvor der er liv.  Det er oplagt at integrere førstehjælp, som en naturlig del af det at være frivillig i en forening. Og derfor udbyder vi med hjælp TrygFonden nu førstehjælpskurser til trænere, ledere, spillere og dommere, der har tilknytning til DBU’s fodboldklubber,” lyder det fra Steen Jørgensen, breddechef i DBU.

TrygFonden støtter et trygt foreningsliv

Med støtte fra TrygFonden har DBU Jylland allerede afviklet en række førstehjælpskurser i de jyske fodboldklubber det seneste år. Det har vist sig at være en succes, og der blev udtrykt stor interesse fra andre klubber rundt omkring i Danmark, der er blevet opmærksomme på vigtigheden af at indtænke førstehjælp som en del af foreningslivet. 

”Hjertestop kan ske alle steder, og når man mindst venter det. Derfor er det en god ide at have et beredskab klar, hvis man som i sportsklubberne mødes mange mennesker. I TrygFonden arbejder vi for, at flest mulige mennesker kan træde til og dermed være med til at redde liv. Det gælder også på banen,” siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden 

Få førstehjælpskursus og hjertestarter til din klub

Derfor tilbydes førstehjælpskurser og hjertestartere nu også til klubber på Fyn, Bornholm, Sjælland, Lolland Falster og i København. I alt er der planlagt 60 førstehjælpskurser over en periode på tre år. Og de første 20 kurser udbydes i vinteren 2014/2015. 

Med støtten fra TrygFonden udbydes førstehjælpskurserne til en meget lav pris. Det betyder, at man som klub, blot skal betale 3.500 kr. Med i prisen følger både førstehjælpskursus for op til 16 deltagere og en hjertestarter til ophæng i klubben, hvis man ikke allerede har en, til en samlet værdi af knap 25.000 kr.

Kurserne afholdes af Røde Kors.

Der åbnes for tilmelding til førstehjælpskurserne inden jul, så hold øje med hjemmesiden, hvis I ønsker at få et førstehjælpskursus til jeres klub!

Læs mere om TrygFondens arbejde: http://www.trygfonden.dk/ 
Læs mere om Henrik, der reddede sin fodboldkammerat: http://www.rodekors.dk/nyheder/henrik-reddede-sin-fodboldkammerats-liv 

Kontaktpersoner
Christian Bordinggaard, fundraiser DBU, 4326 5432
Grethe Thomas, projektchef TrygFonden, 41 77 93 00

Log ind