MENU

Fodbold Fitness til diabetikere og hjertepatienter

DBU Fodbold Fitness starter samarbejde med Diabetesforeningen og Hjerteforeningen for at tilbyde motionsfodbold til diabetikere og hjertepatienter. Ny forskning understøtter fodboldens position som forebyggende og effektiv motionsform.

Motionsfodbold har gang på gang vist sig som et fantastisk værktøj i forebyggelsen og behandlingen af livsstilssygdomme, fordi det både er en effektiv og fastholdende motionsform.

Nu danner ny forskning fra Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet grundlaget for samarbejde mellem DBU-aktiviteten Fodbold Fitness og Diabetesforeningen og Hjerteforeningen.
 
”I mine øjne er mange af DBU’s fodboldaktiviteter lig med glæde for de aktive, og den glæde og lyst til bevægelse vil vi gerne give videre til vores medlemmer. Sammen med DBU vil vi gerne gå forrest og vise, hvor stor værdi for både individer og samfundet vi kan skabe, når vi tør tænke på tværs og forene vores styrker og udfordringer,” siger Henrik Nedergaard, administrerende direktør i Diabetesforeningen.

Også DBU-formand Jesper Møller er begejstret for de to samarbejder, der baner vejen for at udnytte fodboldens vidtrækkende potentiale:

”I DBU er vi optaget af at gøre fodbold til en attraktiv motionsform for så mange som muligt. Når vi siger, at fodbold er for alle, så mener vi det faktisk, og det ligger mig meget på sinde, at vi i dansk fodbold kan rumme alle. Med fodbolden både vil og kan vi tage et markant samfundsansvar, og samarbejdet med Hjerte- og Diabetesforeningen er fremragende eksempler på det.”


Pilotprojekter på vej

Samarbejdet mellem Fodbold Fitness – fleksibel motionsfodbold – og de to interesseorganisationer blev i dag præsenteret på et stort seminar om ’Effekten af motionsfodbold som forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme’ arrangeret af Center for Holdspil og Sundhed.

På seminaret blev nye undersøgelser om motionsfodboldens positive effekter på blandt andet diabetikere og borgere med forhøjet blodtryk fremlagt – undersøgelser der i høj grad har været medvirkende til at etablere samarbejdet mellem DBU og Diabetesforeningen og Hjerteforeningen. Læs mere om undersøgelserne her.

Samarbejdet bygger i første omgang på hensigtserklæringer med det formål at igangsætte pilotprojekter i efteråret 2014. Her får organisationernes medlemmer mulighed for at spille motionsfodbold i lokale fodboldklubber, og rammerne for samarbejdet kan finpudses. Herefter er målet at indgå langsigtede partnerskaber.

Hjerteforeningen vil forventeligt igangsætte pilotprojekter i Region Syddanmark, mens Diabetesforeningen igangsætter projekter i Aalborg, Helsingør og på Bornholm.

Fodbold Fitness blev lanceret i 2011 og bliver i 2014-2017 støttet med 3,5 millioner kroner af Nordea-fonden og 1 million kroner af Danmarks Idrætsforbund.

Fodbold Fitness

Fodbold Fitness er sund, sjov og social motionsfodbold på fleksible vilkår, der kan tilpasses den enkelte målgruppe. Samtidig er motionsfodbold en uhyre effektiv motionsform, hvor det sundhedsmæssige udbytte er uafhængigt af spillernes køn, alder, form og fodbolderfaring.

DBU har arbejdet med Fodbold Fitness siden 2011, og mere end 180 klubber udbyder allerede nu konceptet.

Læs mere på: www.dbu.dk/fitness


Kontakt
Projektleder Kenneth Grønlund: kegr@dbu.dk / 4326 5412

Læs mere

Diabetesforeningen
Hjerteforeningen
Fodbold Fitness

Log ind