MENU

DBU inddrager to spilleragentlicenser

Lasse Mortensen og Samuel Mensah har fået inddraget deres spilleragentlicens efter overtrædelse af DBU’s reglement for spilleragenter. DBU advarer samtidig spillere og klubber mod at benytte uautoriserede personer der opererer på spillermarkedet uden den påkrævede autorisation.

DBU har den seneste tid oplevet en stigning i henvendelser omkring spilleragenter og ikke mindst uautoriserede personers adfærd.  

Flere af disse henvendelser handler desværre om påståede overtrædelser af gældende spilleragentregler og om uautoriserede personers kontakt til spillere og klubber. 

Efter § 18.2 i spilleragentreglementet pålægges DBU at offentliggøre navnene på spilleragenter, der afslutter deres virksomhed, eller hvis licens annulleres eller på anden måde inddrages. 

På den baggrund skal det derfor oplyses, at DBU’s administration for nylig har inddraget licens for de tidligere spilleragenter Lasse Mortensen og Samuel Mensah. 

”Vi har desværre været nødsaget til at inddrage licensen for Lasse Mortensen og Samuel Mensah, da de ikke har overholdt gældende regler. Samtidig har vi konstateret, at en række uautoriserede agenter opererer på markedet, og efter at have fået en del henvendelser føler vi, at det er nødvendigt igen at informere både spillere og klubber om reglerne på området,” fortæller jurist Jes Christian Fisker, der bl.a. er ansvarlig for spillerkontrakter og spilleragentområdet.

Reglerne er ganske klare. Det er kun autoriserede spilleragenter - og således ikke ansatte hos en spilleragent, scouts eller andre uautoriserede personer - som har ret til at repræsentere og fremme en spillers og/eller en klubs interesser over for andre spillere og/eller klubber.

DBU har ikke kompetence til at sanktionere uautoriserede personer, men omvendt kan spilleres og klubbers brug af sådanne personer straffes og medføre en række sanktioner, herunder bøder, karantæne og i alvorligere tilfælde en spillerkontrakts ugyldighed. 

DBU har sideløbende taget kontakt til både Spillerforeningen og Divisionsforeningen for at sikre, at foreningerne oplyser deres medlemmer om gældende spilleragentregler, og at der i øvrigt kommer større fokus herpå, således at både spillere og klubber ikke er i tvivl om, hvilke personer de kan lade sig repræsentere af, herunder hvilke grundlæggende regler der gælder på området.   

Se listen over danske spilleragenter med licens som opdateres løbende

Læs DBU reglement for spilleragenter her
 

Nyt reglement på spilleragentområdet i 2015


Det forventes, at FIFA ved den kommende kongres i Brasilien vedtager en indstilling, som betyder en gennemgribende reform at spilleragentområdet. 

Reformen, som er beskrevet her, bygger på en række principbeslutninger i FIFA’s eksekutivkomite i marts 2013, som efterfølgende fik bred tilslutning fra FIFA’s medlemslande på kongressen i maj 2013.

Det betyder højst sandsynlig, at det gældende spilleragentreglement afløses af et mere simpelt registreringssystem for alle personer, der repræsenterer spillere eller klubber, herunder formentlig også, at spillereksamen i slutningen af september 2014, dermed bliver den sidste, da de nye regler forventes at træde i kraft den 1. april 2015.

Log ind

c